Bolttech Insurance Broker
LinePhone
!
Frank.co.th เปลี่ยนเป็น Bolttech broker นับจาก กันยายน 2020 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
คลิก

พ.ร.บ.รถยนต์ และพ.ร.บ.จักรยานยนต์คืออะไร? จะเรียกเคลม พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร?

อ่านเร็วๆ

 • พ.ร.บ.รถยนต์ คือประกันรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ที่มีขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 โดยพ.ร.บ.รถยนต์ จะคุ้มครองเบื้องต้นถ้าเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ประสบภัยอุบัติเหตุทางรถจะได้รับการรักษาพยาบาลในทันที
 • พ.ร.บ.รถยนต์จะออกค่าใช้จ่ายในการนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลรวมถึงจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บให้เบิกค่ารักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. เป็นอันดับแรก แล้วค่อยเบิกสิทธิ์อื่นๆ เพราะแบบนี้เองพ.ร.บ. รถยนต์จึงเป็นกฎหมายภาคบังคับให้รถทุกคันทำ ก่อนที่จะต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้ และถ้าไม่ทำพ.ร.บ.รถยนต์ ก็มีโทษคือโดนปรับได้ด้วยนะ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ และพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ได้ง่ายๆ กับ Frank 
 • การต่อพ.ร.บ.รถยนต์ กับการต่อภาษีรถยนต์เป็นคนละเรื่องกันนะครับ ซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์แล้วต้องเอาไปต่อภาษีรถยนต์อีกทีนะ

หลายคนถาม Frank เข้ามาบ่อยๆ ว่า พ.ร.บ. (Compulsory Third Party Insurance)  ประกันรถยนต์ภาคบังคับ และประกันรถยนต์ภาคสมัครใจต่างกันยังไง หรือเป็นสิ่งเดียวกัน Frank เลยจะมาสรุปให้อ่านกันอีกรอบว่าเพราะอะไรพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 จึงบังคับให้รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนน จะจดทะเบียนและต่อภาษีรถได้ต้องทำ พ.ร.บ.
พรบ-ดูแล-ค่ารักษา-พยาบาล-ทันที
ปฏิเสธไม่ได้ว่า พ.ร.บ.รถยนต์ เป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ ราคาเท่าไหร่ เราใช้ประโยชน์อะไรจาก พ.ร.บ. รถยนต์ได้บ้าง และการไม่ทำจะมีผลอย่างไร รวมถึงการเคลมที่หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่ามีขั้นตอนอะไรบ้าง  ซึ่งบอกได้เลยว่าการทำ พรบ. ตามที่กฎหมายกำหนดนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเอามาก ๆ เลยครับ

พ.ร.บ.คืออะไร?

พ.ร.บ. คือประกันภัยรถภาคบังคับตามกฎหมาย คือใน พ.ร.บ. ปี 2535 ได้ระบุไว้เลยว่า รถทุกชนิดต้องทำพ.ร.บ.ก่อนจึงจะต่อทะเบียนรถได้  แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ และต่อพ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเรากันมากขึ้น อันที่จริงแล้วถือเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เราควรจะได้รับการดูแลการรักษาพยาบาลในทุกกรณี เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะทุกเสี้ยววินาทีมีความสำคัญต่อทุกชีวิตมากครับ
พรบ-คืออะไร-ทำไม-ต้อง-ทำ-พ.ร.บ.
ตามด้วย 2 ข้อดีของการทำพ.ร.บ.รถยนต์ และพ.ร.บ.รถมอเตอร์ไซค์  มีไว้พื่อดูแลค่ารักษาพยาบาลของทั้งคนที่อยู่ในรถคันที่เกิดอุบัติเหตุทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกหรือเราเป็นบุคคลที่ 3 ก็ตาม สิทธิของพ.ร.บ.รถที่ต้องรู้ไว้ คือ

1.ค่าเสียหายเบื้องต้น

ไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูกที่เราจะได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
รู้ยังพรบภาษี

 • ค่ารักษาพยาบาล (บาดเจ็บ จ่ายตามจริงไม่เกินวงเงิน) 30,000 บาท/คน
 • กรณีทุพพลภาพถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 35,000 บาท/คน
 • กรณีเสียชีวิตทันที (ค่าปลงศพ) 35,000 บาท/คน
 • ค่ากะโหลกศีรษะเทียม 35,000 บาท/คน

สรุป เบิกพ.ร.บ.ค่าเสียหายเบื้องต้นโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครผิดถูก รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท/คน (ข้อมูลอัพเดตวันที่ 1 เมษายน 2563)

2. ค่าสินไหมทดแทน

คือ เงินชดเชยที่จะได้รับจากพ.ร.บ.หลังการพิสูจน์ผิดถูกแล้ว และเป็นฝ่ายถูกเท่านั้นจะได้รับ

 • ค่ารักษาพยาบาลเบิกตามจริงหรือไม่เกิน 80,000 บาท
 • เงินชดเชยในกรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร รวมถึงค่ากะโหลกศีรษะเทียม 200,000-500,000 บาท
 • เงินชดเชยในกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงกรณีเสียชีวิต 500,000 บาท
 • ค่าชดเชยการรักษาตัว กรณีผู้ป่วยใน วันละ 200 บาทไม่เกิน 20 วันรวม 4,000 บาท

สรุป จ่ายค่าสินไหมทดแทนเมื่อเป็นฝ่ายถูก รวมแล้วไม่เกิน 504,000 บาท/คน  (ข้อมูลอัพเดตวันที่ 1 เมษายน 2563)

หลักการของ พ.ร.บ. กรณีที่เกิดเหตุกับรถยนต์ 2 คันขึ้นไป

ผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการดูแลตามประกันของรถแต่ละคันอยู่แล้ว แต่ถ้ามีบุคคลที่ 3 เข้ามาเกี่ยวข้องให้แต่ละบริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับ

ถ้าไม่ทำ พ.ร.บ.โดนปรับเท่าไหร่?

ก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจรและโดนค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ  แน่นอนว่ารถคันนั้นก็จะไม่ได้ต่อทะเบียนรถยนต์ประจำปีโดนปรับ 400-1,000 บาทครับ

เรียกเคลม พ.ร.บ. ต้องทำอย่างไร?

บริษัทกลางประกันภัยป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการเบิกจ่ายค่าสินไหมต่างๆ ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมา และมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเพื่อความสะดวกในการติดต่อของประชาชนทั่วประเทศ ส่วนในปี 2542 เป็นต้นมาก็สามารถรับประกันภัยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ได้ รวมถึงเป็นสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติในกรณีที่รถทะเบียนต่างประเทศต้องการนำมาขับขี่ในประเทศไทยด้วย (Thai National Bureau of Insurance)
เข้าเรื่องขั้นตอนการเคลม พ.ร.บ.รถยนต์ และเคลมพ.ร.บ.รถมอเตอร์ไซค์  เมื่อเราเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลให้แจ้งสิทธิที่เราต้องการใช้และในกรณีที่สำรองจ่ายไปก่อนให้ติดต่อที่บริษัทกลางประกันภัย ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ใบแจ้งความ (บันทึกประวัน) ที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐาน
 • ใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ประสบเหตุ หรือใบมรณะบัตร
 • สำเนาบัตรประชนชนของทายาท

แล้วติดต่อที่บริษัทกลางประกันภัยโดยเราจะได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการ เมื่อยื่นเอกสารให้ครบถ้วน
กรณีถ้าค่ารักษาเกินวงเงินก็จะมีการหักค่าใช้จ่ายจากสิทธิอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ประกันสังคม, 30 บาทรักษาทุกโรค, บัตรทอง หรือแม้แต่ประกันสุขภาพและประกันชีวิตตามลำดับที่เราแจ้งครับ อย่าลืมว่าระยะเวลาในการขอใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.ของเราภายใน 180 วันหลังจากวันที่เกิดเหตุนะครับ ระวังอย่าให้เกินเวลากำหนด
แต่ถ้าโดนชนแล้วหนี ก็สามารถติดต่อรับความเชื่อเหลือได้จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยอ่านเพิ่มได้จากบทความก่อนหน้าได้เลย
อย่างที่บอกนะครับ ประโยชน์หลักของการทำ พ.ร.บ.รถยนต์หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับนั้น คือการดูแลค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บเมื่อเกิดเหตุทันที ทำให้เราเห็นความสำคัญของการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ และการต่อพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์มากขึ้น ว่าเป็นการจ่ายเงินเพื่อซื้อความปลอดภัยในอนาคต หรือเป็นการเฉลี่ยความเสี่ยงภัยซึ่งถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง

คุณสามารถต่อ พ.ร.บ. ออนไลน์กับ Frank
ไม่ต้องรอ!! รับกรมธรรม์ผ่านทางออนไลน์ (นำไปต่อภาษีได้ทันที)

ซื้อประกันออนไลน์

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
InstagramLineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2020 All Rights Reserved.