ลงทะเบียนรับประกันอุบัติเหตุกับบริษัทโบลท์เทค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด​

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่ม​

1. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นเฉพาะ สมาชิกบางจาก ที่สมัคร โครงการบางจากรับฟรีประกันภัยอุบัติเหตุและมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ – 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย และมีสัญชาติไทยเท่านั้น​

2. จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงระยะเวลาเอาประกันภัย​

3. ความคุ้มครองมีระยะเวลา 30 วัน โดยเริ่มต้นคุ้มครองตั้งแต่เวลา 00.01 น. นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำเร็จ และจะสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติเมื่อครบ 30 วัน ณ เวลา 12.00 น.​

4. สิทธิประโยชน์นี้จัดทำขึ้นโดย บริษัทโบลท์เทค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับสิทธิ์ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง รับประกันภัยโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)​

5. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนตามจริง โดยพิจารณาตามประเภทแผนกรมธรรม์อุบัติเหตุที่ได้รับ ณ วันที่ลูกค้าทำการลงทะเบียน โดยทางลูกค้าจะต้องทำการสำรองจ่ายและจะต้องส่งหลักฐานเอกสารคำร้องมาที่บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับจากเข้ารับการรักษา หรือภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดเหตุซึ่งเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องสินไหมดังกล่าว รายละเอียดเอกสาร สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.fwd.co.th/th/claims/accident-and-health/ ​

6. ลูกค้าสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือสามารถยื่นได้ด้วยตัวเองที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือที่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.fwd.co.th/th/branch-locator/?facilityType=FWD_branches หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-632-4000 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ​

7. บรัษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า​

8. กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด​

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนผู้สมัครเอาประกัน

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โบลท์เทค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (“Bolttech”) จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด กรุณาอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของโบลท์เทค อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ ที่ https://www.bolttech.co.th/นโยบายความเป็นส่วนตัว


  (1) คุณยินยอมให้ Bolttech เก็บ รวบรวม และใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ส่งข่าวสาร ส่งเนื้อหาการส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษอื่น รวมถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ของ Bolttech


  (2) คุณยินยอมให้ Bolttech เก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทคู่ค้า และบริษัทในเครือกลุ่ม Bolttech เพื่อวิเคราะห์ จัดเก็บ สำรวจความพึงพอใจ บริหารจัดการภายใน พัฒนาและ/หรือ ปรับปรุงบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของตน และเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และโฆษณา ส่งข่าวสาร ส่งเนื้อหาการส่งเสริมการขายและการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรมต่าง ๆ และข้อเสนอพิเศษอื่น รวมถึงข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ

  หากคุณให้ความยินยอม คุณจะไม่พลาดโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอพิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ

 คุณมีสิทธิยกเลิกการให้ความยินยอมที่ให้ไว้แก่ Bolttech  ได้ผ่านช่องทางอีเมล [email protected]

Copyright - 2023 All Rights Reserved - bolttech