โทร 02-106-8500

ประกันเดินทางรายปีถูกกว่า

เริ่มต้น 11 บาท/วัน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เข้ารักษาพยาบาล ไม่ต้องสำรองจ่ายทั่วโลก (เฉพาะผู้ป่วยใน)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

ยื่นวีซ่าไม่ผ่าน คืนเงิน 100%

รายปี

รายเดี่ยว

ศึกษาต่อต่างประเทศ

ผู้ซื้อประกันดินทางต้องอายุเท่าไหร่ ?

สำหรับแผนประกันแบบรายเที่ยว รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์ และแผนประกันแบบรายปี รับประกันอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์ โดยผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย

ก่อนทำประกันเดินทาง ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ?

โดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนเดินทาง แต่ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ

ประเทศไหนบ้างที่ประกันเดินทางไม่คุ้มครอง ?

อัฟกานิสถาน , อาเซอร์ไบจาน , คิวบา ,  อิรัก , อิสราเอล , คีร์กีซสถาน  , เลบานอน , ลิเบีย , นิการากัว ,  เกาหลีเหนือ , ปากีสถาน , ปาเลสไตน์ , ซีเรีย , ทาจิกิสถาน, เติร์กมินิสถาน , อุซเบกิสถาน , อิหร่าน, เนปาล (เฉพาะการไต่หน้าผาหรือการปีนเขา)

ประกันเดินทางจะคุ้มครองเมื่อไหร่ ? 

ประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองตามวันที่เราได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น

ประกันเดินทางคุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือไม่ ?

ประกันเดินทาง MSIG มีแผนคุ้มครองความสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง โดยจ่ายให้ตามจริงไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ประกันเดินทางคุ้มครองกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือไม่ ?

ประกันเดินทาง MSIG มีแผนคุ้มครองการล่าช้าของเที่ยวบิน หากเครื่องบินล่าช้าจากกำหนดการเดินทางตามปกติ ได้แก่ สภาพอากาศไม่อำนวย การทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์การบินของเครื่องบิน การนัดหยุดงาน หรือการประท้วงโดยลูกจ้างของสายการบินพาณิชย์ หรือท่าอากาศยานที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางได้

เราจะเคลมประกันเดินทางได้อย่างไร ?

1. ติดต่อบริษัทประกันเมื่อต้องการขอความช่วยเหลือในต่างแดน
2. รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3. กรอกแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารอื่นๆ นำส่งให้กับบริษัทฯ

การบริการทางsocialรวดเร็วทันใจดีค่ะ ประทับใจค่ะ
ติดตามงานให้ตลอด ให้ข้อมูลชัดเจน ราคาก็ถูกกว่าที่อื่น ปีหน้าซื้ออีกค่ะ ขอบคุณค่ะ

Bacardi JP

ซื้อประกันกับคุณกิ่งแก้ว บริการดีมากคะ รวดเร็ว ฉับไว ไม่ยุ่งยาก ติดต่อง่ายคะ

Momo Watcharaporn