Bolttech Insurance Broker
LinePhone

เช็ค! กฎหมายเมาแล้วขับ 2567 มีบทลงโทษอะไรบ้าง

การเมาแล้วขับถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจราจรจึงมีบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำผิดฐานเมาแล้วขับ เพื่อช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะมีโทษปรับ และบทลงโทษอย่างไรบ้าง มาอ่านกัน

อัปเดตข้อมูลกฎหมายเมาแล้วขับ 2567

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีการแก้ไขบทลงโทษเมาแล้วขับเพิ่มเติมดังนี้

  • ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว (ใบอนุญาตแบบ 2 ปี) กำหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดลดลงจากเดิม 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อมิลลิลิตร เป็น 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อมิลลิลิตร
  • เพิ่มบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับซ้ำภายในระยะเวลา 2 ปี โดยกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 - 100,000 บาท และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
  • ดังนั้น บทลงโทษเมาแล้วขับในปัจจุบันมีดังนี้

เมาแล้วขับโทษหนักหรือไม่ ต้องจ่ายค่าปรับเท่าไร

แบ่งการให้โทษออกเป็น 3 กรณีด้วยกัน ดังนี้

  • กรณีเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ จะถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 - 5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กรณีเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จะถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 - 6 ปี ปรับตั้งแต่ 40,000 - 200,000 บาท และถูกพักใช้ใบอนุญาตขับรถไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • กรณีเมาแล้วขับจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จะถูกระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 - 20 ปี ปรับตั้งแต่ 200,000 - 400,000 บาท และถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

นอกจากนี้ ผู้ที่กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับยังอาจต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ด้วย ในกรณีที่ผู้ขับขี่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อมิลลิลิตร จะถูกถือว่ามีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (เครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยผิดกฎหมาย และอาจต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพิ่มเติมด้วย

แนวทางป้องกันเมาแล้วขับ

บทลงโทษของผู้ที่เมาแล้วขับจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การป้องกันเมาแล้วขับอย่างจริงจังควรเริ่มต้นจากตัวเราเอง ดังนี้

  1. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีสติ ไม่ควรดื่มจนเมา
  2. หากจำเป็นต้องขับรถกลับบ้าน ควรหาคนมารับ หรือใช้บริการรถสาธารณะ
  3. หากจำเป็นต้องขับรถเอง ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  4. การเมาแล้วขับเป็นพฤติกรรมที่อันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงได้ ช่วยกันป้องกันเมาแล้วขับ รักษาความปลอดภัยบนท้องถนน และลดอุบัติเหตุกันเถอะ

เมื่อรู้ถึงโทษที่จะตามมาแบบนี้แล้ว อย่าลืมใส่ใจการขับขี่ เมาไม่ขับ และปฎิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งเพิ่มความคุ้มครองให้รถคุณ ด้วยประกันรถยนต์ชั้น 1 กับ bolttech.co.th คุ้มครองครอบคลุมมากที่สุด ทั้งรถสูญหายจากการโจรกรรม ความเสียหายของรถจากภัยน้ำท่วม และภัยไฟไหม้ ที่สำคัญยังช่วยคุ้มครองทรัพย์สินเสียหายของคู่กรณีอีกด้วย เช็กเบี้ยประกันที่นี่ 

Proudfah

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.