Bolttech Insurance Broker
LinePhone

กระเป๋าเดินทางดีเลย์ ประกันเดินทางคุ้มครองอย่างไร?

ประกันเดินทาง เปรียบเสมือนตัวช่วยที่คุ้มครองเหตุไม่คาดฝันขณะเดินทางไปต่างประเทศ เช่น กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ ก็คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในต่างแดน ซึ่งบางแผนยังเพิ่มความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางพ่วงเข้ามาด้วย ทั้งคุ้มครองกระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหาย  ถือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยในสนามบิน ว่าแล้วประกันเดินทางจะให้ความคุ้มครองอย่างไร มีเงื่อนไขอะไรบ้าง สรุปมาให้แล้วที่นี่

ประกันเดินทางคุ้มครองกระเป๋าเดินทางล่าช้า

กระเป๋าเดินทางดีเลย์

ประกันเดินทาง ที่ขยายความคุ้มครองในกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า โดยจะรับประกันกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าตามระยะเวลาที่ประกันกำหนด เช่น บางบริษัทประกันคุ้มครองประกันเดินทางล่าช้าเกิน 8 ชั่วโมงขึ้นไป เป็นต้น รวมถึงให้ความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางล่าช้าจากสายการบินหรือขนส่ง 

โดยแผนประกันของแต่ละบริษัท อาจจะให้การชดเชยแตกต่างกัน ส่วนใหญ่บริษัทประกันจะจ่ายค่าเสื้อผ้าและของใช้จำเป็นตามที่จ่ายจริง ไม่เกินวงเเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่ก็มีข้อยกเว้นในการประกันกระเป๋าเดินทางที่บริษัทประกันจะไม่จ่าย แยกเป็นข้อๆ ดังนี้

 • กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าไม่เกินชั่วโมงตามที่กรมธรรม์กำหนด 
 • กรณีไม่มีเอกสารรับรองการล่าช้าจากจนส่ง เพื่อมาเบิกกับประกันภัย 
 • กรณีกระเป๋าเดินทางโดนศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่สนามบินกักไว้ 
 • กรณีสามารถเรียกร้องความเสียหายจากสายการบินหรือผู้ขนส่งได้

ประกันเดินทางคุ้มครองกระเป๋าเดินทางเสียหายหรือเสียหาย

กระเป๋าเดินทางหาย

เมื่อพูดถึงความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางเสียหาย กระเป๋าเดินทางหายในระหว่างเดินทาง ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

 • กระเป๋าเดินทางเสียหายจากขนส่ง หรือการเคลื่อนย้ายกระเป๋าในโรงแรมโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมหรือบริษัทขนส่งนั้นควบคุมอยู่ อันนี้ต้องได้รับใบรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายบริหารของโรงแรมหรือบริษัทขนส่งนั้นๆ 
 • กระเป๋าเดินทางจากการถูกโจรกรรม ปล้น ชิงทรัพย์ หากเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นต้องรีบแจ้งความใน 24 ชั่วโมง แล้วขอใบบันทึกประจำวันมาเคลมประกันกระเป๋าเดินทาง แต่ถ้ามีเหตุอันสมควรไปแจ้งตอนนั้นไม่ได้ อาจเป็นแจ้งล่าช้าได้ตามเหตุสมควร

อ่านเพิ่มเติม: ข้อควรรู้ไว้ กระเป๋าขึ้นเครื่องและขนาดกระเป๋าขึ้นเครื่อง

ประกันเดินทางจะเคลมให้เป็นกรณีไปเช่น

 • ซ่อมค่าเสียหายให้ตามที่แท้จริง 
 • หาของที่คล้ายกันมาทดแทนให้ ทั้งในแง่สภาพและราคา 
 • จ่ายค่าเสียหายให้ตามจำนวนเงินและจำนวนชิ้นที่ระบุในกรมธรรม์

ข้อยกเว้นประกันเดินทาง ไม่จ่ายในกรณีกระเป๋าเดินทางเสียหายหรือสูญหาย

 • กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง และทรัพย์สินภายในเป็นกระเป๋าอื่นๆ ที่ไม่ใช่กระเป๋าเดินทาง เฟอร์นิเจอร์ วัตถุโบราณ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เครื่องประดับมีค่า คอนแทคเลนส์ ฟันปลอม แขนขาปลอม ใบหุ้น เอกสาร ตั๋วเงิน ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ เงินสด เช็ค ตั๋วเดินทาง ตั๋วท่องเที่ยว ของที่ระลึก ของที่เช่ามาหรือให้เช่า 
 • กระเป๋าเดินทางเสื่อมสภาพเอง โดนแมลงหรือสัตว์กัดแทะ หรือจากการทำความสะอาดของผู้เอาประกันภัย 
 • ความเสียหายที่เกิดจากการโดนศุลกากรกักไว้ 
 • หากกระเป๋าเดินทางที่ไม่ได้เดินทางไปกับเรา หรือส่งไปก่อนวันคุ้มครองในกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นทางไปรษณีย์ หรือทางเรือ 
 • ความเสียหายเพราะความประมาทของเราเอง เช่น ลืมทิ้งไว้ในที่สาธารณะ หรือในยานพาหนะ 
 • หากส่งเอกสารการเคลมเกินภายในระยะเวลาที่กำหนด 

แบบไหนที่จะเรียกว่ากระเป๋าเดินทางล่าช้า หรือสูญหาย?

กระเป๋าเดินทาง

Bolttech ขอยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติถ้าเราโหลดกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง พอลงจากเครื่องและไปรอรับกระเป๋าเดินทาง แต่กระเป๋าเดินทางล่าช้าเกิน 8 ชั่วโมง จะถือว่ากระเป๋าเดินทางล่าช้า โดยตามหลักแล้วถ้าไม่เจอกระเป๋าเดินทางภายใน 21 ชั่วโมง ไม่สามารถติดตามกระเป๋าเดินทางได้ว่าอยู่ที่ไหน ถือว่ากระเป๋าเดินทางหาย หรือกรณีถ้าเจอแต่กระเป๋าเดินทางอยู่ในสภาพเสียหายไปจากสภาพเดิม ซึ่งสาเหตุมาจากสายการบินหรือขนส่งให้ถือว่าอยู่ในความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางเสียหายครับ 

กระเป๋าเดินทางสูญหายระหว่างอยู่ในสนามบิน ทำอย่างไร?

 • ให้แจ้งกับบริษัทสายการบินโดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยตรวจสอบและติดตามกระเป๋าเดินทาง 
 • แนบภาพกระเป๋าเดินทาง เพื่อเป็นหลักฐาน และเป็นประโยชนสำหรับการเคลมค่าเสียหาย 
 • ขอสำเนาเอกสารที่ทางสนามบินออกใบแจ้งความเสียหาย เพื่อนำไปเคลมกับประกันเดินทาง

กระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่อง

อย่างไรก็ตาม ประกันเดินทางไม่ได้คุ้มครองด้านสัมภาระไปทุกแผน ซึ่งจะมีเป็นบางแผนให้คุณเลือกเท่านั้น ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อประกันเดินทาง ควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ และเงื่อนไขการรับประกันภัยด้วย และหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่น กระเป๋าเดินทางดีเลย์  กระเป๋าเดินทางเสียหายหรือสูญหาย ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทประกันนั้นๆ กรณีที่คุณต้องการแจ้งเคลมก็ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นกัน 

กำลังจะเดินทางใช่ไหม?! ซื้อประกันเดินทางออนไลน์ bolttech.co.th คุ้มครองกระเป๋าเดินทางล่าช้า กระเป๋าเดินทางสูญหาย หรือเสียหาย ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน และความคุ้มครองอื่นๆ เช็คเบี้ยประกันออนไลน์ เปรียบเทียบแผนหลากหลาย เลือกวันคุ้มครองเองได้ รับกรมธรรม์ทันที ไม่ยุ่งยาก!

ประกันเดินทาง

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.