Bolttech Insurance Broker
LinePhone

คลังยกเว้นภาษี 2560 ซ่อมรถเพื่อผู้ประสบอุทกภัย

อ่านเร็วๆ

  • ประกาศคณะรัฐมนตรี 2 ส.ค. 2560 ยกเว้นภาษีเพื่อผู้ประสบอุทกภัย 2560 ทั้งการบริจาค ซ่อมบ้านซ่อมรถยนต์ และเงินกู้เพื่อ SMEs
  • ลดหย่อนภาษีเงินบริจาค เพิ่มอีกร้อยละ 15 ตั้งแต่ 5 ก.ค.-31 ต.ค. 2560
  • ซ่อมบ้านลดหย่อนภาษีได้ ตามจริงหรือไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งแต่ 5 ก.ค.-31 ธ.ค. 2560  
  • ซ่อมรถยนต์ลดหย่อนภาษีได้ ตามจริงหรือไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่ 5 ก.ค.-31 ธ.ค. 2560
  • SMEs เงินกู้ผ่าน SME Bank ไม่เกิน 15 ล้าน นาน 7 ปี ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ปีที่ 4-7 ดอกเบี้ยตามประกาศ SME Bank ระยะเวลายื่น 6 เดือน ตั้งแต่มีประกาศหรือจนกว่าเต็มวงเงิน 3,500 ล้านบาท

คลัง-ยกเว้นภาษี-2560-ซ่อมรถ-ซ่อมบ้าน-เพื่อผู้ประสบอุทกภัย
ก่อนอื่นเลย Frank ขอส่งกำลังใจให้เพื่อนๆ ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัยทุกๆ คนนะครับ เข้มแข็งนะครับ ถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเกี่ยวกับประกันรถยนต์ติดต่อพวกเราได้ที่ frank.co.th , Facebook https://www.facebook.com/www.frank.co.th/ หรือโทรหาเราได้ที่ 02-106-5800 ได้เลยนะครับ
Frank ได้รับข้อมูลประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสบอุกภัย 2560 มาฝากเพื่อนๆ ครับมีทั้งมาตราการลดหย่อนภาษีและเงินกู้จากภาครัฐสำหรับเพื่อนๆ ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศของราชการที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย 2560 ทั่วประเทศเลยครับ

1. มาตรการภาษีช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 

การบริจาคเงินและทรัพย์สิน

เพื่อนๆ ที่ร่วมบริจากทั้งเงินและทรัพย์สินช่วยเพื่อนๆ ที่ประสบอุทกภัยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่บริจากผ่านหน่วยงานราชการหรือกองทุนเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2560 เราสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 15 หรือไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิสำหรับบุคคลธรรมดา และหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิสำหรับนิติบุคคล

การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

  • เพื่อซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย 2660 สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2560 ทั้งค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 100,000 บาทได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 5 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560
  • เพื่อซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในพื้นที่ที่ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่เกิดอุทกภัย 2660 สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2560 เป็นค่าซ่อมแซมหรือเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 30,000 บาทได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 5 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2560 เช่นเดียวกัน

ประกาศ-กระทรวงการคลัง-ยกเว้นภาษี-2560-ซ่อมรถ-ซ่อมบ้าน-เงินกู้-SME-เพื่อผู้ประสบอุทกภัย

2. มาตรการเงินกู้สำหรับ SMEs  

มาตรการเงินกู้สำหรับ SMEs ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank ที่ประกาศวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ที่สามารถยื่นขอกู้เงินเพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู และเป็นเงินทุนหมุนเวียนรายละสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทในระยเวลา 7 ปี โดยมีดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ที่ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 4-7 อัตราดอกเบี้ยตาม ธพว. กำหนด โดยต้องมีหลักประกันหรือได้รับการค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) ซึ่งถ้า บยส. ค้ำประกันปีแรกจะไม่มีดอกเบี้ยด้วยครับ โดยเป็น SEMs ที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคอื่นๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี 2560 โดยมีระยะเวลายื่นขอเงินกู้ 6 เดือนนับตั้งแต่มีประกาศเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน 3,500 ล้านบาทครับ
หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้เพื่อนๆ ทุกคนที่ประสบกับอุทกภัยจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ใบเสร็จค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปยื่นเรื่องที่ศาลกลางจังหวัดตามช่วงเวลานะครับ สิ่งที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคไปได้คือกำลังใจที่เข้มแข็งรวมถึงน้ำใจจากพวกเราชาวไทยด้วยกันเองนี่ล่ะครับ    
Frank กูรูประกันรถยนต์ออนไลน์
Credit: http://www.rd.go.th, https://www.smebank.co.th, https://www.mof.go.th

frank.co.th

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.