Bolttech Insurance Broker
LinePhone

ความคุ้มครองประกันการเดินทาง

เวลาไปต่างประเทศแต่ละที มีอะไรที่กังวลเป็นพิเศษบ้างไหม? สำหรับคนงานชุกอาจจะกังวลเรื่องการเดินทางจะไม่เป็นไปตามแผน เช่นเกิดการดีเลย์ต่างๆ เพราะถ้าเครื่องบินดีเลย์มันอาจมีผลต่อการจองที่พัก และแพลนทั้งหมดในทริปที่วางไว้ ความคุ้มครองประกันการเดินทางจึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากที่สุด

ความคุ้มครองประกันการเดินทางมีอะไรให้บ้าง

ประกันการเดินทางคือความคุ้มครองระหว่างการเดินทาง หลักๆ ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทาง ชีวิต ทรัพย์สิน และการชดเชยความเสียหายต่างๆ ตามนี้

1.การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

จะเป็นเรื่องความคุ้มครองประกันการเดินทางที่โฟกัสไปในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย ซึ่งจะจ่ายให้ตามวงเงินเอาประกันที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันการเดินทางของเรา ทั้งในกรณีที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ทั้งแขน ขา สายตาเลยครับ ซึ่งต้องขาดตั้งแต่ข้อลงไปถึงจะนับเป็นความเสียหายที่ประกันการเดินทางตามข้อนี้ให้ความคุ้มครอง การรักษาพยาบาล หรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

2.การรักษาพยาบาล หรือรักษาพยาบาลฉุกเฉิน

จริงๆ แล้วความคุ้มครองประกันการเดินทางในข้อนี้จะแยกจากกันคือการรักษาพยาบาล ข้อหนึ่ง และการรักษาพยาบาลฉุกเฉินก็เป็นอีกข้อ แต่ทั้งสองข้อคือบริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองประกันการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง โดยแพทย์หรือสถานพยาบาลแผนปัจจุบันเท่านั้น เว้นแต่จะป่วยในที่ทุรกันดารจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ก็จะพิจารณาอีกครั้ง และถ้าเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะมีค่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรืออื่นๆ รวมเข้ามาด้วย

3.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศ

คำว่ากลับประเทศในข้อนี้ คือส่งศพกลับประเทศที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ไม่ใช่ประเทศไหนก็ได้ ดังนั้นตรงนี้เวลาเลือกให้ระบุให้ชัดเจน เช่นเป็นชาวต่างชาติ อยู่ไทยมาหลายปีเลยระบุไว้ว่าให้ส่งศพกลับไทย แต่ญาติพี่น้องทายาทที่จะจัดการกับศพได้อยู่ในประเทศบ้านเกิด ประกันการเดินทางจะให้ความคุ้มครองแค่ส่งมาไทยเท่านั้น จะไปไกลกว่านี้ต้องจ่ายเพิ่มเอง เช่นเดียวกับการฌาปณกิจ เสียที่ไนต้องจัดการศพที่นั่น ถ้ามีการย้ายเกิดขึ้น ความคุ้มครองประกันการเดินทางจะไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลย

4.การเยี่ยมผู้ป่วย

ในกรณีที่โชคร้ายมากๆ นอนพักรักษาตัวอยู่คนเดียวในต่างประเทศ และต้องมีการรักษานานเกินกว่า 30 วัน ไม่มีคนดูแล แบบนี้ประกันการเดินทางก็ให้ความคุ้มครองคือให้ญาติ 1 คนมาเดินทางมาเฝ้าไข้ได้ ต้องเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและจะมีผลต่ออาการป่วยเท่านั้น ซึ่งความคุ้มครองประกันการเดินทางข้อนี้จะให้เป็นตั๋วเครื่องบินเดินทางไป - กลับ

5.การชดเชยเงินสด ทรัพย์สินถูกโจรกรรม

อันนี้ขอขีดเส้นใต้ตัวหนาสองเส้นว่าเป็นการถูกโจรกรรม นั่นคือต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการโดนประทุษร้าย ใช้กำลังแย่งชิง หรือมีร่องรอยงัดแงะในที่พักอย่างชัดเจน การวางลืมไว้แล้วกลับมาไม่เจอแล้วถือเป็นความประมาท ไม่ใช่การโจรกรรม

6.การล่าช้าของกระเป่าเดินทางหรือกระเป๋าเดินทางหาย

เช่นเดียวกับข้อการรักษาพยาบาล คือความคุ้มครองประกันการเดินทางเรื่องกระเป๋าเดินทางล่าช้ากับกระเป๋าเดินทางสูญหายนี้ไม่เหมือนกัน แต่เอามารวมกันไว้จะได้อ่านทำความเข้าใจไปทีเดียว กระเป๋าเดินทางล่าช้าคือมาช้านะ แต่ก็ยังจะมา ส่วนประเป๋าเดินทางสูญหายคือหายไปไหนไม่รู้ บริษัทประกันการเดินทางแต่ละเจ้าจะให้ความคุ้มครองเรื่องนี้ต่างกันไปในแง่เงื่อนไขเวลาและค่าชดเชย แต่สิ่งที่เหมือนกันคือจะคุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหายเพราะการขนส่ง ถ้าหายนอกเหนือจากนั้นจะเป็นกรณีของทรัพย์สินแทน โดยจะชดเชยเป็นค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามที่จำเป็น ย้ำว่าตามที่จำเป็น ไปถอยโค้ทชาแนลตัวละสามแสนมามันก็ไม่ใช่ อันนี้ต้องเก็บใบเสร็จไว้ให้ดีสำหรับเคลม ส่วนทรัพย์สินในกระเป๋าจะชดเชยให้ตามที่ระบุในกรมธรรม์

7.การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด

เงินทองของบาดใจ หายง่าย โดนโกงก็ง่าย ดังนั้นความคุ้มครองประกันการเดินทางในข้อนี้ถือว่าเป้นความคุ้มครองที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยง บริษัทประกันหลายแห่งก็ชดเชยให้ แต่หลายแห่งก็ไม่ ดังนั้นเก็บเงินไว้ดีๆ ดีที่สุด เพราะประกันการเดินทางคุ้มครองก็จริง แต่อาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้น

8.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก

คือไปเกิดอะไรขึ้นระหว่างเดินทางแล้วมีคนเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินของเค้าเสียหายเพราะเรา บริษัทประกันจะชดเชยค่าเสียหายให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องปล่อยให้บริษัทประกันเป็นคนคุยเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเอง ไม่ไปตกลงอะไรกับคู่กรณีก่อน ถ้าตกลงก่อนเราต้องจ่ายในส่วนนั้นเอาเอง

9.การยกเลิกการเดินทาง

จะเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปแล้วและเรียกร้องคืนไม่ได้ เช่นค่าโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบินต่างๆ โดยการยกเลิกต้องมี “เหตุอันสมควร” เช่นไปเป็นพยานในศาล ตัวเราเองหรือญาติสนิทมากๆ เสียชีวิตหรือป่วยหนักเท่านั้น ซึ่งจะต้องเป็นไปแบบกะทันหัน คาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ด้วยนั่นเอง

10.ความล่าช้าในการเดินทาง

แน่นอนว่า ความคุ้มครองประกันการเดินทางข้อนี้ไม่คุ้มครองความล่าช้าเพราะเราออกจากบ้านช้า มันเป็นความคุ้มครองที่ให้ในกรณีนี่ยานพาหนะของเรามาช้า เช่นสภาพอากาศแย่ เครื่องบินเสีย เกิดจราจลในประเทศที่เรากำลังจะไป หรือบ้านเราเองปิดสนามบินอะไรทำนองนั้น และต้องนานกว่า 8 ชั่วโมง ประกันการเดินทางถึงจะชดเชยให้

11.การพลาดต่อเที่ยวบิน

เช่นเดียวกัน คือต้องเป็นความผิดของผู้ให้บริการไม่ใช่ความผิดเรา หลักๆ เลยคือเครื่องบินงดเที่ยวบิน และไม่มีเที่ยวบินอื่นที่จะเดินทางได้ใน 8 ชั่วโมงต่อจากนั้น ก็จะได้รับค่าชดเชยเป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม

12.การลดจำนวนวันเดินทาง

คือมีเหตุร้ายแรงทั้งจากทางเราและผู้ให้บริการขนส่งที่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวของเราต้องสั้นลงกว่าที่กำหนดไว้ เช่นเราเองเจ็บป่วยหนักมาก หรือผู้ให้บริการขนส่งเลิกกิจการไป ซึ่งจะได้รับการชดเชยเป็นค่าจองที่พัก ค่ามัดจำอะไรต่างๆ ที่จ่ายไปแล้วล่วงหน้า

13.การส่งผู้เยาว์เดินทางกลับประเทศ

ยกตัวอย่างความคุ้มครองประกันการเดินทางในข้อนี้ให้เห็นง่ายๆ คือคุณพ่อเดินทางไปต่างประเทศกับลูกชายอายุ 9 ขวบ แล้วคุณพ่อป่วยหนักมาก ต้องนอนโรงพยาบาลยาวๆ ลูกชายก็จะไม่มีคนดูแล ดังนั้นก็ต้องส่งลูกชายกลับประเทศถิ่นฐานไปก่อน ประกันการเดินทางก็จะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้

14.ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ

บางครั้งเราก็ต้องอยู่ต่างประเทศนานกว่าที่คิด และโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่นสภาพอากาศไม่ดี โดนสายการบินขายตั๋วเกิน เครื่องบินชำรุด หรือเจ็บป่วยสาหัสแล้วต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ บริษัทประกันเดินทางก็จะขยายความคุ้มครองประกันการเดินทางให้ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ไม่เกิน 15 วัน

การเดินทางเป็นประกันที่สำรองจ่ายไปก่อน ยกเว้นกรณีเสียชีวิต ดังนั้นทุกใบเสร็จต้องเก็บให้ดี และเอกสารที่ใช้เพื่อการเคลมก็ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเราเอง bolttech ขอแนะนำประกันเดินทางที่มีทั้งแผนรายเที่ยว รายปี คุ้มครองค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วย/บาดเจ็บระหว่างเดินทาง ซัพพอตเรื่องการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก ชดเชยเที่ยวบินล่าช้า คุ้มครองทรัพย์สินขณะเดินทาง สามารถยื่นขอวีซ่าได้สำหรับคนที่ต้องการใช้ สามารถเปรียบเทียบแผนเองได้ รู้ราคาทันที ซื้อประกันเดินทางออนไลน์ก็ได้รับกรมธรรม์ออนไลน์

Proudfah

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.