Bolttech Insurance Broker
LinePhone

คำศัพท์ต้องรู้ ! ก่อนซื้อประกันชีวิต

อย่างที่ทราบกันว่า “ประกันชีวิต คือ ประกันที่คุ้มครองความเสียหายที่ต้องเกิดขึ้นกับคนเราอย่างแน่นอน โดยรับประกันการสูญเสียชีวิต อวัยวะ รวมทั้งรองรับการสูญเสียรายได้ยามแก่เฒ่า มีแตกต่างจากประกันวินาศภัยที่ดูแลคุ้มครองเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ โดยประกันวินาศภัยจะดูแลความเสียหายทรัพย์สินเป็นหลัก” เข้าใจความต่างเบื้องต้น เรามาเติมความรู้รอบตัวกับคำศัพท์ประกันชีวิตก่อนตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ให้กระจ่างแจ้งกันดีกว่าจ้ะ

คำศัพท์ประกันชีวิตน่ารู้มีอะไรบ้างหนอ ?

ให้การพิจารณากรมธรรม์ถูกต้อง ถูกใจผู้เอากรมธรรม์ คำศัพท์ประกันชีวิตที่เราต้องรู้โดย Frank โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์ เรารวบรวมมาเล่าคร่าว ๆ ตามนี้

ทุนประกันชีวิต (Sum Assured)

จำนวนเงินที่จะได้รับจากบริษัทประกันชีวิตตามเงื่อนไขการรับประกัน เช่น ได้รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือได้รับเงินเมื่อเสียชีวิต ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทีระบุในกรมธรรม์ประกันภัยครับ  

เบี้ยประกันภัย (Premium)

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทฯ ประกันภัย เพื่อซื้อความคุ้มครอง ส่วนใหญ่จะแบ่งจ่ายเป็นงวด ตามกำหนดสัญญาชำระเบี้ยของประกันชีวิต
คำศัพท์ประกันชีวิต

ผู้เอาประกันภัย (Assured/Insured)

ผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต หรืออธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ คือ คนทำประกัน

ผู้รับผลประโยชน์ (ฺBeneficiary)

รายชื่อของผู้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งจะเป็นทายาทโดยธรรม หรือผู้เกี่ยวข้องทางสายเลือด

ผลประโยชน์ทุพพลภาพ (Disability Benefit)

ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิตหากประสบเหตุทุพพลภาพที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมกับได้รับเงินรายสัปดาห์ หรือรายเดือนตามที่กำหนดไว้
คำศัพท์ประกันชีวิต

ปีกรมธรรม์ (Policy Year)

ระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ เริ่มตั้งแต่วันคุ้มครอง นับตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีถัดไป

ระยะเวลาเอาประกันภัย (Period of Insurance)

เป็นระยะเวลาคุ้มครองและครบสัญญาซึ่งจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

การประกันชีวิตโดยไม่ตรวจสุขภาพ (Non-Medical Insurance)

ผู้รับประกันภัยสามารถใช้คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันชีวิตเองในการพิจารณารับประกันภัย ยกเว้นการตรวจสุขภาพก่อนรับประกันชีวิต
คำศัพท์ประกันชีวิต

ครบกำหนด (Maturity)

กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต

การปกปิดข้อความจริง (Concealment)

คำศัพท์ประกันชีวิตนี้มีความหมายตรงตัวเลยครับ การปกปิดข้อความจริง คือ การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยรู้ความจริง อาจส่งผลทำให้สัญญาประกันภัยกลายเป็นโมฆียะหรือถูกบอกล้างยกเลิกได้
frank ประกัน

ทำความเข้าใจคำศัพท์ประกันชีวิตฉบับเบื้องต้นกันแล้ว หากต้องการเรียนรู้เรื่องราวประกัน ๆ เพิ่มเติม ถาม Frank ได้ครับ “ยินดีให้คำตอบทุกข้อสงสัย และเราพร้อมดูแลคุณทุกเหตุการณ์ของชีวิต” สามารถโทร 02 106 5800 (ติดต่อได้วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 9:00 น. - 18:00 น.) จะแชทถามข้อมูลบนเฟซบุ๊ก frank.co.th หรือไลน์แอดก็ได้คร้าบ

ขอบคุณข้อมูล 
ศคง. ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย คำศัพท์ประกันชีวิต คปภ. , สมาคมประกันชีวิตไทย , ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
Content by Butter Cutter

Butter Cutter

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.