Bolttech Insurance Broker
LinePhone

วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ พร้อมนัดยื่นเอกสาร

ต่อพาสปอร์ตออนไลน์ 2565 ทำพาสปอร์ตใหม่ ทางกรมการกงสุลได้เปิดให้ประชาชนจองคิวทำพาสปอร์ตผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยท่านสามารถเลือกวัน เวลานัดหมาย พร้อมสถานที่ทำหนังสือเดินทาง (Passport) ได้ตามที่ท่านต้องการ ทำให้ท่านยื่นเรื่องทำพาสปอร์ตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

1. นัดทำพาสปอร์ต ผ่านระบบออนไลน์

ทำพาสปอร์ต

ท่านสามารถเข้าไปนัดหมาย ทำพาสปอร์ต ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.qpassport.in.th (จองคิวล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน) หลังจากที่เข้าหน้าเว็บไซต์แล้วให้กดปุ่ม “เริ่มการลงทะเบียน” 

2. เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิก

ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

เข้าสู่ระบบ หรือกรณีที่ท่านไม่เคยลงทะเบียน ต้องสมัครสมาชิกใหม่ ให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกใหม่” 

3. กรณีสมัครสมาชิกใหม่ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ต่อพาสปอร์ต 2565

การที่สมัครสมาชิกใหม่ต้องกรอกข้อมูลบุคคลให้ครบถ้วน ได้แก่ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ข้อมูลบุคคลตามบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ และกรอกรหัสผ่านให้ครบถ้วนโดยรหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษรหรือมากกว่านั้น และประกอบด้วยอักขระพิเศษ หลังกรอกเสร็จแล้วให้ท่านคลิกปุ่ม “ยืนยันข้อมูล”  

4. ตรวจสอบอีเมลที่ลงทะเบียน

ต่อพาสปอร์ตออนไลน์ 2565

ถัดไปให้ท่านตรวจสอบอีเมลที่ได้ลงทะเบียน แล้วกด “คลิกลิงก์ ยืนยันการลงทะเบียน เพื่อเข้าระบบดำเนินการต่อ 

5. เลือกพื้นที่เข้ารับบริการทำพาสปอร์ต

ทำพาสปอร์ตออนไลน์

ต่อมาเลือกพื้นที่ต้องการทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ต 2565 (มีให้เลือกระหว่างพื้นที่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) 

6. อ่านเงื่อนไขก่อนแล้วกดยอมรับ

ทำพาสปอร์ต

ให้ท่านอ่านเงื่อนไขทั้งหมดก่อน แล้วกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขการให้บริการ” 

7. เลือกประเภทการเข้ารับทำพาสปอร์ต

ต่อพาสปอร์ตออนไลน์

จากนั้นให้ท่านเลือกประเภทการเข้ารับทำพาสปอร์ต สำหรับตัวเองหรือสำหรับครอบครัว (ผู้เยาว์) ทำพาสปอร์ตเด็ก เป็นต้น

8. เลือกสถานที่ที่ต้องการทำพาสปอร์ต

ทำพาสปอร์ต

เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการเข้ารับบริการทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ต แนะนำให้เลือกสาขาที่ใกล้พื้นที่ของท่าน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่าน 

9. เลือกวันที่ต้องการทำพาสปอร์ต

พาสปอร์ตออนไลน์

เลือกวันที่ต้องการทำพาสปอร์ตตามช่องว่างที่ให้จอง โดยจองทำ passaport ออนไลน์ได้ล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน จากนั้นกดปุ่ม “ถัดไป” 

10. เลือกเวลาที่ต้องการทำพาสปอร์ต

ทำพาสปอร์ต

ให้ท่านตรวจสอบช่วงเวลาที่สามารถเข้ารับบริการ จากนั้นให้เลือกเวลาตามที่ท่านสะดวก หากท่านเลือกเวลาได้แล้วให้กดปุ่ม เลือก ด้านล่าง 

11. เลือกวิธีรับเล่มพาสปอร์ต

ต่อพาสปอร์ต

ท่านสามารถเลือก วิธีรับเล่มพาสปอร์ต (Passaport) หรือหนังสือเดินทาง โดยในช่วงโควิด-19 แนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงการเดินทาง ด้วยการเลือกส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการหลังจากทำหนังสือเดินทาง กรณีที่เป็นพื้นที่นอกกรุงเทพ-ปริมณฑล อาจใช้เวลามากกว่า 5 วันทำการ  

12. กรณีเลือกส่งทางไปรษณีย์ ต้องกรอกข้อมูลจัดส่ง

Passaport online

สำหรับการเลือกส่งทางไปรษณีย์ EMS ต้องระบุที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ (มีค่าบริการ 40 บาท) ตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ทำรายการต่อ” 

13. กรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน

วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ พร้อมนัดยื่นเอกสาร_13

ต่อมาให้ท่านกรอกข้อมูลบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยท่านต้องชื่อ-นามสกุล เบอร์ติดต่อ ทั้งหมด 2 ท่าน จากนั้นกดปุ่ม “ทำรายการต่อ” 

14. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล

วิธีจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ พร้อมนัดยื่นเอกสาร_14

ขั้นตอนสุดท้ายให้ท่านตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยันข้อมูล” หลังจากยืนยันข้อมูลแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ โดยต้องเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อน 23.00 น. ของวันก่อนวันที่ต้องการจองเท่านั้น

หลังจากที่ได้จองคิวนัดหมาย ต่อพาสปอร์ตออนไลน์ 2567 หรือ ติดต่อทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ จะต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณา แล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านเพื่อยืนยันการนัดหมาย โดยระบบจองคิวนัดหมายออนไลน์ ทำให้ท่านสามารถเลือกวันเวลา พร้อมสาขาได้ตามที่ท่านสะดวก ไม่ต้องเสียเวลารอนานๆ

พาสปอร์ตออนไลน์

สิ่งสำคัญอย่าลืมเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นก่อนทำพาสปอร์ต อย่างเช่น หากต้องการทำหนังสือเดินทางครั้งแรก ให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง แต่กรณีที่ต้องการต่อพาสปอร์ต ให้นำหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย และเอกสารที่จำเป็นอื่นๆ ตามเจ้าหน้าที่ร้องขอ รวมถึงเตรียมเงินค่าธรรมเนียมให้สำหรับยื่นทำ Passport ด้วยนะ


Bolttech Tips:  

ทำพาสปอร์ต ต่อพาสปอร์ต 2567 ราคาเท่าไหร่ 

  • พาสปอร์ต อายุไม่เกิน 5 ปี  

เล่มปกติ 1,000 บาท และ เล่มด่วน 3,000 บาท 

  • พาสปอร์ต อายุไม่เกิน 10 ปี  

เล่มปกติ 1,500 บาท และ เล่มด่วน 3,500 บาท

ประกันเดินทาง

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.