Bolttech Insurance Broker
LinePhone

ทำใบขับขี่สากล 2567 เตรียมเอกสารตามนี้

ใบขับขี่สากล (International Driving Permit) เป็นเอกสารที่รับรองสิทธิในการขับขี่รถยนต์ ในประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1949 ซึ่งมีประเทศสมาชิกมากกว่า 180 ประเทศทั่วโลก มีไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ สามารถขับรถในประเทศนั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หากคุณวางแผนที่จะขับรถในต่างแดน ควรทำใบขับขี่สากลไว้ เพื่อความสะดวกและถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งปัจจุบันปี 2567 ได้มีการอัปเดตล่าสุดจากกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่สนใจทำใบขับขี่สากล สามารถ walk in เข้ามาได้เลย ไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า  ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. เพราะฉะนั้นเราควรเตรียมเอกสารให้พร้อม

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • หนังสือเดินทาง
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบขับขี่ฉบับจริง
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ไม่เคลือบมัน (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ค่าคำขอและค่าธรรมเนียม 505 บาท
 • หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเอง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบ และผู้รับมอบอำนาจ)

ทำใบขับขี่สากล ให้ตรงตามอนุสัญญาของประเทศนั้นๆ ซึ่งปัจจุบันมี 2 ประเภท ได้แก่ 

 • อนุสัญญาเจนีวา 1949

  มีอายุ 1 ปี ใช้ได้ใน 102 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ฯลฯ

 • อนุสัญญาเวียนนา 1968

  มีอายุ 3 ปีนับแต่วันออกใบขับขี่สากล หรือเท่ากับอายุของใบขับขี่ภายในประเทศที่ผู้ถือมีอยู่ ใช้ได้ 86 ประเทศ เช่น บาห์เรน บราซิล เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ ต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ของไทยแบบบัตรพลาสติกที่มีข้อความภาษาอังกฤษกำกับด้วย

สำหรับใครที่มีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ การทำใบขับขี่สากล ถือเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อความสะดวก ถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดภัยในการขับขี่ แล้วที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ นอกจากจะใช้ขอวีซ่าเชงเก้นแล้ว ยังให้ความคุ้มครองค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วย หรือ เกิดอุบัติเหตุขณะเดินทาง คุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก  คุ้มครองทรัพย์สินขณะเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทาง เงินสด หรือเอกสารการเดินทางสูญหาย เปรียบเทียบแผนเองได้ รู้ราคาทันที มีทั้งแผนรายเที่ยว รายปี ซื้อง่าย พร้อมรับกรมธรรม์ออนไลน์ สะดวกสุดๆ

ประกันเดินทาง

Proudfah

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.