Bolttech Insurance Broker
LinePhone

แม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยว อยากพาลูกเที่ยว ต้องทําพาสปอร์ตเด็กยังไง ? (อายุต่ำกว่า 15 ปี)

เมื่อพูดถึงการทำพาสปอร์ตเด็ก หรือหนังสือเดินทาง ก็เสมือนเป็นใบเบิกทางให้เด็กไปยังประเทศนั้น ๆ ได้ แต่ถ้าเกิดกรณีพ่อเเม่หย่าร้างกันล่ะ โดยเฉพาะแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อเลี้ยงเดี่ยวจะต้องทำยังไง? 
แน่นอนครับการทํา Passport เด็กไม่ยาก  เพราะเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลจะขอดูหนังสือมอบอำนาจจากพ่อแม่ก่อนว่าเด็กอยู่ในความดูแลของใครระหว่างเดินทาง หากคุณกำลังมองหาพาสปอร์ตเด็กกรณีนี้ ก็จะช่วยให้เด็กไปเที่ยวต่างประเทศตามความฝันได้นะครับ แล้วเราจะต้องทําพาสปอร์ตที่ไหน ใช้เอกสารทำพาสปอร์ตเด็กอย่างไรบ้าง ลองมาดูกันเถอะ….

มาทำความรู้จักกับ “พาสปอร์ตเด็ก” ก่อน

ทำพาสปอร์ตเด็ก
พาสปอร์ตสำหรับเด็ก ก็คือ หนังสือเดินทางไปยังต่างประเทศสำหรับเด็ก โดยจะเเบ่งออกเป็น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งจะต้องให้พ่อหรือแม่ติดต่อเรื่องขอพาสปอร์ตให้ลูกด้วยตนเอง 
และเด็กที่มีอายุระหว่าง 15-20 ปีบริบูรณ์ กรณีนี้ถือว่าเด็กโตแล้ว สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้ แต่ทั้งนี้ก็จะต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ที่มีอำนาจปกครองเด็กที่ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศ โดยต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขตมาแสดงตัวก่อนขอพาสปอร์ตเช่นกันครับ
ส่วนคุณพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องการขอพาสปอร์ตให้ลูก อายุต่ำกว่า 15 ปี  Frank คงต้องแบ่งตามสถานการณ์ ดังนี้

1. กรณีพ่อแม่แยกทางกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนหย่า

หากพ่อแม่แยกทางกัน แต่ยังคงจดทะเบียนสมรสอยู่ แล้วไม่ว่างมาส่งลูกทำพาสปอร์ต ขอย้ำเลยว่า “คุณพ่อคุณแม่ต้องมาลงนามทั้งสองฝ่าย เพื่อเซ็นยินยอมการเดินทางให้กับลูก” ครับ แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาลงนามได้ แนะนำให้ทำตามดังนี้ 

  • หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามในวันยื่นร้องขอ ก็ให้มาทำหนังสือมอบอำนาจที่อำเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น 
  • แต่ถ้าพ่อแม่อยู่ต่างประเทศ ก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากสถานอัครราชทูตไทย แล้วให้ตัวแทนที่บรรลุนิติภาวะอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นตัวแทนพาเด็กไปยื่นคำร้องขอพาสปอร์ตในวันจริง

ทั้งนี้หากพ่อแม่ยินยอมในการเจอกัน ก็สามารถไปแสดงตัวทั้งคู่ในวันที่ลูกทำหนังสือเดินทาง เรื่องก็จะง่ายขึ้น ไม่ต้องขอใบบันทึกใดๆเลย เพียงแค่ไปเซ็นชื่อรับรองความเป็นพ่อแม่เท่านั้น

2. กรณีพ่อแม่จดทะเบียนหย่า แต่เด็กอยู่ในความดูแลทั้งสองฝ่าย

ถ้าเกิดกรณีพ่อแม่หย่าร้าง แต่ยังมีสิทธิ์ในการดูแลลูกร่วมกัน “อันนี้จะต้องให้พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายมาเซ็นยินยอมให้กับลูก เพื่อขอพาสปอร์ตครับ” หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาลงนามเองได้ ก็ให้ทำหนังสือยินยอมจากอําเภอ สำนักงานเขต หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ส่วนกรณีพ่อแม่อยู่ต่างประเทศ ก็ให้ทำหนังสือมอบอำนาจจากสถานอัครราชทูตไทย แล้วให้ตัวแทนที่บรรลุนิติภาวะ พาเด็กไปยื่นคำร้องขอพาสปอร์ตเด็กในวันจริงเช่นกันครับ

3. กรณีพ่อแม่จดทะเบียนหย่า แต่เด็กอยู่ในความดูแลฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หากกรณีจดทะเบียนหย่าร้าง เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวพาลูกทําพาสปอร์ต “ทั้งนี้ก็ให้ผู้ที่มีอำนาจปกครองเด็กลงนามยินยอมฝ่ายเดียวได้ ” พร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงของคุณพ่อหรือคุณแม่ แล้วแต่กรณีดังนี้

  • ถ้าเด็กอยู่กับแม่ จะต้องให้แม่ติดต่อที่อำเภอ เพื่อทำหนังสือปกครองลูกเพียงแต่ผู้เดียว หลังจากนั้นแม่จึงสามารถลงนามอนุมัติฝ่ายเดียวได้
  • ถ้าเด็กอยู่กับพ่อ จะต้องให้พ่อร้องขอต่อศาล เพื่อขออำนาจปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียว แล้วพ่อจึงสามารถลงนามยินยอมฯ แต่ฝ่ายเดียวได้

จะทำ PASSPORT เด็กต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ทำพาสปอร์ตเด็ก
เวลาเราจะพาลูกออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ก็จะต้องทำพาสปอร์ตเช่นเดียวกันครับ เพื่อเป็นหลักฐานการแสดงตัวตนของเด็ก แล้วแบบนี้ทำ Passport เด็กต้องเตรียมอะไรบ้างนะ? บอกเลยไม่ยากอย่างที่คิด เราลองมาดูกันเถอะ
1. สูติบัตรของลูกฉบับจริง
จะต้องใช้เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยัน ถ้าลูกของคุณอายุ 7 ขวบขึ้นไป (มีบัตรประชาชนแล้ว) ก็สามารถนำบัตรประชาชนของลูก เพื่อทำพาสปอร์ตเด็กได้เลย 
2. บัตรประชาชนตัวจริงของพ่อและแม่ หรือผู้มีอำนาจปกครอง
เพียงแค่นำบัตรประชาชนยื่นลงนามต่อเจ้าหน้าที่ (บัตรประชาชนยังมีอายุการใช้งาน) หากพ่อและแม่มีการเปลี่ยนชื่อ ก็ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อใหม่มาแสดงด้วย ส่วนกรณีที่แม่หย่าร้าง และจดทะเบียนสมรสใหม่ ก็สามารถใช้นามสกุลใหม่ของสามีได้ แล้วก็ต้องนำใบทะเบียนสมรสอันใหม่มายืนยันเช่นกัน
3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางต่างประเทศ 
สำหรับกรณีที่พ่อแม่ไม่สามารถมาเซ็นในวันร้องขอได้ ให้ทำหนังสือยินยอมการเดินทางของลูกที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ หรือเขตครับ ห้ามลืมเอกสารนี้เด็ดขาดนะครับ
4. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพ่อเลี้ยงเดี่ยว และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่อยากพาลูกไปทำพาสปอร์ต
หากพ่อแม่จดทะเบียนหย่าร้าง จะต้องนำเอกสารการรองรับบุตร หรือบุตรบุญธรรม โดยระบุว่าลูกอยู่ในความดูแลของพ่อหรือแม่อย่างชัดเจน รวมถึงเอกสารการหย่าร้างครับ แต่ถ้าแม่จดทะเบียนหย่าร้าง แล้วจดทะเบียนสมรสใหม่ ก็ต้องนำหลักฐานการสมรสใหม่มาอ้างอิงเช่นกัน หรือถ้าพ่อแม่ของเด็กฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิต ก็ต้องเตรียมใบมรณบัตรฉบับจริงมาด้วย
5. ค่าธรรมเนียม
สุดท้ายแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือ ค่าธรรมเนียมสำหรับทำพาสปอร์ตเด็กครับ จะตกราคาคนละ 1,000 บาท ถ้าต้องการส่งทางไปรษณีย์ จะมีค่าจัดส่ง (EMS) 40 บาท โดยใช้เวลาประมาณ 5-7 วันทำการ หรืออยากได้แบบเร็ว ๆ หน่อย (PSP) จะมีค่าจัดส่ง 60 บาท ใช้เวลาเพียงแค่ 3 วันทำการ แต่เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้นครับ

แล้วต้องทําพาสปอร์ตที่ไหนดีให้กับเด็ก?

ทำพาสปอร์ตเด็ก
ถ้าคุณอยากทำพาสปอร์ตเด็ก แต่ไม่รู้จะไปทำพาสปอร์ตที่ไหนดี วันนี้เพนกวิน Frank จะมาแนะนำสถานที่ให้บริการในเขตกรุงเทพด้วยนะ จะเปิดทั้งหมด 3 แห่ง ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น โดยแบ่งเป็นสาขาดังนี้

  • สถานที่ 1 : กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เบอร์ติดต่อ 02 981 7257 เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:00 – 15:30 น.
  • สถานที่ 2 : สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา- ศรีนครินทร์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าธัญญาพารค์ โซน  E เบอร์ติดต่อ 02 136 3800-01 เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 – 15:30 น.
  • สถานที่ 3 : สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า อาคาร SC Plaze ชั้น 2 (สายใต้ใหม่) เบอร์ติดต่อ 02 422 3431 เปิดให้บริการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 – 15:30 น

ส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัด แล้วไม่รู้ว่าต้องทำพาสปอร์ตที่ไหนดี แนะนำให้เข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.consular.go.th เลยครับ

ระยะเวลาในการทำพาสปอร์ตเด็ก

ทำพาสปอร์ตเด็ก
ในขั้นตอนของการทำ Passport เด็ก จะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ  นับตั้งแต่เวลาเราเข้ารับบริการตามจุดให้บริการ การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จนถึงวันรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง ส่วนกรณีที่ไม่สะดวกมารับด้วยตัวเอง ก็สามารถให้คนอื่นมารับเล่มแทนได้ โดยต้องลงนามมอบฉันทะใบรับเล่ม เพื่อให้ผู้อื่นมารับแทนนั่นเอง
ทำพาสปอร์ตเด็ก
เห็นไหมครับ? ทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการขอพาสปอร์ตให้กับเด็ก กรณีพ่อแม่หย่าร้าง ถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างยุ่งยากไปหน่อย แต่ถ้าเรารู้ขั้นตอนข้างต้นนี้แล้ว ก็จะง่ายทันทีเลยครับ และไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ก็อย่าลืมซื้อประกันเดินทางไว้กันด้วยนะ เพราะเราจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บป่วย หรือไม่สบายระหว่างเดินทาง ให้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ หมดห่วงเรื่องค่ารักษาทันที หรือถ้าคุณยังไม่มีแพลนว่าจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนดี ลองมาดู 31 ประเทศ คนไทยเที่ยวฟรีวีซ่า ปี 2019 กันเถอะ เพียงแค่ใช้พาสปอร์ตก็เที่ยวได้ รับรองงานนี้เด็ก ๆ จะได้เปิดหูเปิดตาแน่นอนครับ
 
ประกันเดินทาง

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ การเล่าเรื่อง ชอบแชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียที่เป็นสไตล์ตัวเอง อยากนำเสนอเรื่องราวสนุกๆ ให้ผู้อ่าน Happy ไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.