Bolttech Insurance Broker
LinePhone

รถอะไรบ้างที่ไม่ต้องทำประกันภัย?

ที่ผ่านมา frank เข้าใจว่า เราคงเห็นแต่เรื่องของรายละเอียดของการทำประกันภัยกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นภาคบังคับ หรือจะภาคสมัครใจก็ตาม รวมถึงเหตุผลว่า ทำไมเราต้องทำประกันกันอย่างทะลุปรุโปร่งแล้วนะฮะ แถมยังมีเทคนิคดีๆ ในการทำประกันรถยนต์แบบประหยัดตังค์ด้วยนะครับ แต่ว่าที่จริงแล้วยังมีรถที่ไม่ต้องทำประกันภัยอยู่ด้วยนะครับ (ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจเลยครับ) เดี๋ยว frank เล่าให้ฟังนะฮะ ว่ามีรายละเอียดของรถอะไรบ้าง?

1. รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ไม่ต้องทำประกันภัย  

รถยนต์สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้น ไม่ต้องทำประกันครับ ซึ่ง frank ขอพูดเลยว่าเราโชคดีมากที่ได้เกิดเป็นคนไทยและมีพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นปราชญ์ที่ทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้น รถยนต์ที่ท่านใช้ทรงงานก็สมควรที่ไม่ต้องทำประกันครับ รายละเอียดนี้ทางเว็ปไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีระบุไว้ด้วยนะครับ      

2. รถของสำนักพระราชวังไม่ต้องทำประกันภัย   

เช่นเดียวกันกับรถเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เลยครับ เพราะรถที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกำหนดนั้นจะเป็นรถที่ท่านใช้ทรงงานในการทำโครงการต่างๆ เพื่อประชาชนอีกเช่นกัน โดยเฉพาะโครงการหลวงที่ frank ได้อ่านที่มาของโครงการแล้ว รู้สึกซาบซึ้นในพระมหากรุณาธิคุณมากๆ เพราะนอกจากเรื่องรักษาของป่าต้นน้ำบนภูเขาในภาคเหนือแล้ว ยังรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดอย่างยั่งยืนของพระองค์ท่านอีกด้วย ว่าแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าของโครงการหลวงด้วยนะคร้าบ (ไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะ)

3. รถของราชการไม่ต้องทำประกันภัย    

รถของกระทรวง ทบวง กรม  เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และส่วนราชการท้องถิ่นที่เรียกชื่ออย่างอื่น และรถยนต์ทหารตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ด้วยหลักการเดียวกัน คือ รถเหล่านี้มีไว้ใช้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชน ดังนั้นจึงไม่ต้องทำประกันภัยครับ เพียงแต่เราต้องรักษาหลักการไว้ให้ได้ ไม่ใช่เอารถราชการไปใช้ในทางมิชอบนั่นเอง (ก็นอกจากจิตสำนึกของคนแล้ว เราคงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลกันด้วยอ่ะนะฮะ frank เป็นพวกชอบความโปร่งใสน่ะฮะ)    

4. รถขององค์กรอิสระไม่ต้องทำประกันภัย

รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระขององค์กรใดๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ต้องมีรถไว้ใช้ในการทำงานซึ่งก็ตรงกับคอนเซ็ปที่ว่าเป็นรถเพื่อการใช้งานสำหรับส่วนรวม โดยข้อกำหนดโดย คปภ. แล้วก็ไม่ต้องทำประกันภัยเช่นกันครับ
สำหรับ frank แล้ว รถที่ไม่ต้องทำประกันเหล่านี้ก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับ เพราะเป็นรถที่ต้องใช้ในการทำงานราชการหรือใช้เพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นหลัก เช่น รถในโครงการพระราชดำริต่างๆ หรือขบวนรถของแพทย์อาสาที่เข้าไปให้การตรวจรักษาประชาชนในที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันมหิดลที่ผ่านมาในเดือนกันยายนของทุกปีครับ       

frank.co.th

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.