Bolttech Insurance Broker
LinePhone

วิธีขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) ให้ผ่านฉลุย !

อยากเดินทางหลาย ๆ ประเทศให้ฟินอินกับยุโรปสักหน่อย เก็บเงินได้ครบล่ะ มีทริปแล้ว เตรียมทุกอย่างพร้อม ก่อนจะแพคกระเป๋าออกทัวร์เที่ยวโซนยุโรปเราก็จะต้องขอวีซ่าเชงเก้น (Shengen Visa) สำหรับการเดินทางระยะสั้น ๆ ซึ่งเป็นใบอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทางตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม อธิบายให้ง่ายอีก คือ วีซ่าเชงเก้งเป็นการขอเดินทางแบบยื่นครั้งเดียวเที่ยวได้กว่า 26 ประเทศ เช่น เบลเยียม, ฝรั่งเศส, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, เนเธอร์แลนด์, เดนมาร์ก, กรีซ, โปรตุเกส, สเปน, เยอรมนี, ออสเตรีย, ฟินแลนด์, สวิตเซอร์แลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, ไอซ์แลนด์, มอลตา, สาธารณรัฐเช็ก, เอสโตเนีย, ฮังการี, โปแลนด์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย และโมนาโก มาครับมาอ่าน 4 วิธีขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) ให้ผ่านฉลุยฟิน ๆ กันเลย  

1. ต้องรู้จักประเภทของวีซ่าเชงเก้นที่จะขอเดินทาง

เกริ่นข้อแรกวิธีขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) จริงอยู่ที่เชงเก้นใบเดียวก็เที่ยวได้หมดที่กล่าวมานี้  แต่ช้าก่อนการขอก็แตกต่างกันไปอีกนะครับแนะนำให้เลือกประกันการเดินทางให้เหมาะกับวีซ่าเชงเก้น เช่น 

  • วีซ่าประเภท A แวะเปลี่ยนสนามบิน และระหว่างรอเครื่อง คุณต้องการออกเที่ยวกลุ่มเชงเก้นแบบชั่วคราว
  • วีซ่าประเภท B ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่แวะผ่านแปป ๆ มีอายุไม่เกิน 5 วัน ใช้สำหรับเดินทางผ่านประเทศกลุ่มเชงเก้น
  • ตามด้วยวีซ่าเชงเก้น ประเภท C พักสั้น ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากกว่า 1 ครั้งขึ้นไป ระยะเวลาพำนักจะแตกต่างกัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งเป็นวีซ่าเชงเก้นประเภทที่เหมาะกับนักท่องเที่ยว และวีซ่าประเภท D ใช้สำหรับพักเกิน 90 วัน เฉพาะประเทศที่ร้องขอ 

2. ขอวีซ่าเช้งเก้นก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน

การขอวีซ่าเชงเก้นเนี๊ยะ ก่อนการเดินทางไปกลุ่มประเทศยุโรปนักท่องเที่ยวจะต้องทำการขอวีซ่าภายใน 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง วิธีขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) หากต้องการเที่ยวมากกว่าหนึ่งประเทศ และต้องยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตที่เราไปเที่ยวหลายวัน ยกตัวอย่าง จะไปเที่ยวเยอรมนีก็ตรงปรี่ไปที่สถานทูตเยอรมนี เลือกวัตถุประสงค์ตรง ๆ ไปเลยว่า ขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมครอบครัว หรือขอวีซ่าเพื่อติดต่อธุรกิจ และขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
วิธีขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa)

3. ไม่อยากถูกปฏิเสธวีซ่าเชงเก้นต้องมีเอกสาร ดังนี้

เพื่อให้วิธีขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) ครบถ้วนทุกกระบวนท่าผ่านฉลุย แบบไม่โป๊ะ ก่อนที่จะกรอกฟอร์มคำร้องขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อม !! เตรียมเอกสารสำคัญยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเองแบบฉบับคร่าว ๆ เช่น

  • หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริงที่เราใช้อยู่ มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากการขอวีซ่า และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเก่าก็พกมาด้วย
  • รูปถ่ายมาตรฐานตามที่สถานทูตร้องขอ ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีขาว แนะนำศึกษารายละเอียดให้ดีจากเว็บไซต์ของสถานทูตประเทศที่ต้องการเดินทาง
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ตามด้วยเอกสารรับรองการทำงานที่ระบุวันลางานชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ คุณต้องมีหลักฐานเป็นเจ้าของกิจการ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท มาประกอบการขอวีซ่าเชงเก้นด้วยนะ
  • หากเดินทางเข้าหลายประเทศ ต้องแสดงเอกสารการจองเที่ยวบิน (ขาไป-ขากลับ) หรือยืนยันการจองที่พักตลอดการเดินทาง
  • และที่สำคัญต้องแสดงรายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement) 3 เดือนล่าสุด เพื่อแสดงว่าเรามีเงินพอใช้จ่ายตลอดการเดินทางล่ะครับ แนะนำขอได้ที่ธนาคารทุกสาขา บอกว่าขอเอกสาร Statement สำหรับขอวีซ่าเชงเก้นเท่านี้
  • อย่างไรก็ดี ศึกษาเอกสารประกอบการขอวีซ่าของแต่ละสถานทูตให้ดีก่อนนะครับ การขอวีซ่าเชงเก้นมีค่าธรรมเนียมประมาณ 2,500 บาท ซึ่งสถานทูตมีสิทธิปฏิเสธวีซ่า และไม่คืนค่าธรรมเนียมด้วยนะ
  • นอกจากนี้คุณจะต้องซื้อประกันเดินทางที่ใจถึงพึ่งได้ พร้อมดูแลทุกสถานการณ์ แนะนำให้คุณเลือกประกันที่มีคุ้มครองครอบคลุมทุกการเดินทางในวงเงินที่วีซ่าเชงเก้นกำหนดไว้ ก่อนเลือกซื้อประกันเดินทางสักกรมธรรม์ เพื่อออกเดินทาง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านเคล็ดลับประกันเดินทางได้ หรือถ้าไม่อยากเสียเวลาตามหาซื้อประกันเดินทางสำหรับต่อวีซ่าเช้งเก้น กดซื้อประกันการเดินทางจาก Frank.co.th ที่มีให้เลือกรายเที่ยวและรายปี เบี้ยเริ่มต้นที่ 2xx บาทได้เลยคร้าบบบบบ

q_start

นักท่องเที่ยวจะต้องทำการขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa)
ภายใน 3 เดือน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง

q_end

4. สำคัญมาก!! ถ้าจะขอวีซ่าเชงเก้นต้องมีประกันเดินทาง

วิธีขอวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเอกสารข้างต้นเลย คือ อย่าลืมซื้อประกันเดินทางสำหรับยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งประกันการเดินทางที่ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ ต้องมีมูลค่าความคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 เหรียญยูโร และต้องรวมความคุ้มครองกรณีนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตด้วย ซึ่งประกันที่ใช้ขอวีซ่าเช้งเก้นจะต้องเป็นประกันการเดินทางที่เชื่อถือได้และเป็นที่ยอมรับระดับโลก จะทำให้การยื่นขอวีซ่าง่ายขึ้นอีก
สำหรับใครที่ต้องเดินทางเป็นประจำ แนะนำให้ซื้อประกันเดินทางรายปีใช้ขอวีซ่าเชงเก้นจะคุ้มกว่า เพราะไม่ว่าคุณจะเที่ยวที่ไหน รับรองว่าประกันเดินทางกรมธรรม์นี้จะดูแลคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของคุณทุกการเดินทางจริงๆ ไม่ว่าจะเป็น คุ้มครองสัมภาระกรณีกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระดีเลย์ สูญหาย กรณีเที่ยวบินดีเลย์ หรือยกเลิกเที่ยวบิน และเคลมประกันเดินทางค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย ฯลฯ และนี้เป็นเคล็ดไม่ลับสำหรับการขอวีซ่าเชงเก้น ทำความเข้าใจแล้ว เก็บกระเป๋าไปเที่ยวกัน และพร้อมตะโกนออกไปเลยว่าาาา  “ยุโรปจ๋าพี่มาถึงแล้ววว”
Content by Butter Cutter

สนใจซื้อประกันการเดินทางใช่ไหม ?

Butter Cutter

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.