Bolttech Insurance Broker
LinePhone

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ได้รับประโยชน์อะไรบ้าง

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ ผู้ที่สมัครประกันสังคมด้วยความสมัครใจ เป็นอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ได้แก่ เกษตรกร ทำสวน ค้าขาย ฟรีแลนซ์ และอาชีพอิสระอื่นๆ มากมาย โดยไม่ใช่ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาก่อน ถ้าเราพูดถึงการจ่ายเงินสมทบ ประกันสังคมมาตรา 40 จะเป็นการเลือกจ่ายโดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบ แต่ละเเบบจะได้รับสิทธิประกันสังคม ม.40 ต่างกันไป งั้นมาเช็คสิทธิประกันสังคมของคุณกันเลย...

ทางเลือกที่ 1

ประกันสังคมมาตรา 40

 • ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท (ไม่เกิน 30 วัน/ปี) 
 • ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี) 
 • เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท) 

ทางเลือกที่ 2

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

 • ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท (ไม่เกิน 30 วัน/ปี) 
 • ทุพพลภาพ ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี) 
 • เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือนก่อนเสียชีวิต ได้รับเงินเพิ่ม 8,000 บาท) 
 • ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (จ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน) 

ประกันรถยนต์

ทางเลือกที่ 3

สมัครประกันสังคมมาตรา 40

 • ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 90 วัน/ปี) 
 • ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ตลอดชีวิต) 
 • เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท  
 • ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท (จ่ายเงินออมเพิ่มได้ ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน) 
 • สงเคราะห์บุตร รับเงินสงเคราะห์บุตรแรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ 200 บาท/คน/เดือน (ครั้งละไม่เกิน 2 คน)

อ่านเพิ่มเติม: ประกันสังคมมาตรา 39 กับ 40 ต่างกันอย่างไร 

คุณสมบัติของผู้ประกันตน ม.40 

 • บุคคลสัญชาติไทย 
 • อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ 
 • แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33) 
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39) 
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย000) 
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้ 

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 ที่ไหน

เช็คม.40

สำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการ เช็คสิทธิประกันสังคม มาตรา 40 สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยเลขบัตรประชาชน และเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งจะมีรายละเอียดสิทธิประโยชน์พื้นฐานของคุณ 

ทั้งหมดนี้คือ สิทธิประกันสังคม มาตรา 40 โดยผู้ประกันตนสามารถเลือกจ่ายได้ตามที่ต้องการ แต่ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าสิทธิประกันสังคมจะเพียงพอหรือไม่ ซื้อประกันอุบัติเหตุ เพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกได้ ถือเป็นตัวช่วยที่จะแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ก็เคลมได้ เบี้ยเริ่มเพียง 850 บาท/ปีเท่านั้น! ทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น เหมาะสำหรับอาชีฟฟรีเเลนซ์โดยเฉพาะ

ประกันชดเชยรายได้

 

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.