Bolttech Insurance Broker
LinePhone

เอกสารขอวีซ่าเรียนต่ออังกฤษ มีอะไรบ้าง?

หากใครที่เเพลนไปเรียนต่อประเทศอังกฤษ นอกจากเราจะเตรียมทุน หรือสอบขอทุนแล้ว เราก็ต้องเตรียมศึกษาขั้นตอนขอวีซ่าอังกฤษไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะการสมัครขอวีซ่ามันอาจจะยุ่งยากพอสมควร แต่ถ้าเราวางแผนตามขั้นตอนเป๊ะๆ การขอวีซ่านักเรียนก็คงไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ครับ และเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ไม่ติดขัดอะไร เราก็ต้องเตรียมเอกสารขอวีซ่าอังกฤษให้พร้อมด้วย รับรองคุณจะได้ไปเรียนต่อตามความฝันอย่างแน่นอน!

มาทำความรู้จัก “ประเภทวีซ่านักเรียน” กันก่อน

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ
เวลาที่นักเรียนนักศึกษาจะติดต่อยื่นวีซ่าอังกฤษ จะต้องทำความเข้าใจประเภทของวีซ่านักเรียนก่อนครับ เพราะถ้าคุณกรอกข้อมูลสำคัญผิดตั้งแต่แรก ก็จะต้องมาเสียเวลากรอกใหม่อีกครั้ง ซึ่งประเภทของวีซ่านักเรียนอังกฤษ จะมีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกัน ได้แก่
1. วีซ่านักเรียนอังกฤษ แบบระยะสั้น (Student Visitor Visa) เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อตามหลักสูตร ภายในเวลาไม่เกิน 6 เดือน หากใครที่ยื่นวีซ่าอังกฤษประเภทนี้แล้ว จะไม่สามารถขอต่อวีซ่าแบบอื่นได้ และไม่อนุญาตให้ทำงานระหว่างเรียนด้วย แต่ข้อดีก็คือ ไม่เคร่งเรื่องระดับภาษาตามหลักสูตรมากนัก
2. Extended Student Visitor Visa กรณีที่ต้องการเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนานขึ้นมาหน่อย ก็สามารถยื่นวีซ่าอังกฤษชนิดนี้ได้ครับ แต่จะต้องอยู่อาศัยระหว่าง 6-11 เดือนเท่านั้น แล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอต่อวีซ่าแบบ Tier 4 visa student ที่ประเทศอังกฤษได้ รวมถึงไม่อนุญาติให้ทำงานระหว่างเรียนเช่นกัน
3. วีซ่านักเรียนอังกฤษ (Tier-4 Student Visa หรือ PBS Tier 4 Student Visa) เรียกว่าเป็นวีซ่าสำหรับการไปเรียนต่ออังกฤษแบบเต็มหลักสูตร เต็มเวลา! ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อย่างเช่น ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมถึงหลักสูตร Pre-sessional โดยจะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองอังกฤษ UK Border Agency และต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่าอังกฤษให้ครบด้วย ซึ่งจะใช้คะแนนเป็นเกณฑ์พิจารณา หรือที่รู้กันในนาม Points Based System (PBS) นั่นหมายความว่านักเรียนนักศึกษาจะต้องทำให้ได้ 40 คะแนนเต็มครับ จึงสามารถขอวีซ่าประเภทนี้ได้ แต่จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยตามอายุของผู้ขอวีซ่า ดังนี้

  • Tier 4 (Child Students) ผู้สมัครวีซ่าจะต้องมีอายุระหว่าง 4-17 ปีเท่านั้น ที่ต้องการไปเรียนต่อที่อังกฤษ แบบเต็มหลักสูตร
  • Tier 4 (General) Student Visa) ผู้สมัครวีซ่าต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time ในระดับการศึกษา แบบ Post-16

** ทั้งนี้นักเรียนหรือนักศึกษาที่อายุ 16 ปี ขึ้นไป ก็สามารถเลือกวีซ่าแบบ General หรือ แบบ Child ได้ครับ ขึ้นอยู่กับหลักการเรียนการสอนของคนนั้นๆ

เอกสารสำหรับการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ
พอเข้าใจประเภทของวีซ่านักเรียนกันแล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษบ้างครับ โดยเราอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนออกเดินทาง เพราะมีหลายคนสนใจยื่นวีซ่าอังกฤษเพื่อเรียนต่อจำนวนมาก สำหรับเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไว้ขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ มีดังนี้ครับ
1. สำเนาใบตอบรับเข้าศึกษา หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CAS) ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนยื่นวีซ่าอังกฤษ
2. เอกสารการศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น ใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript) ใบปริญญาบัตร และผลคะแนนสอบ IELTS
3. เอกสารแสดงทางการเงิน เพื่อยืนยันว่าคุณมีเงินเพียงพอต่อการศึกษาในครั้งนี้ อายุไม่เกิน 1 เดือน แล้วต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในปีแรก รวมถึงค่าใช้จ่ายตลอด 9 เดือนในอังกฤษ โดยค่าใช้จ่ายอาจจะขึ้นอยู่กับสถาบัน มหาวิทยาลัย หรือถ้ามีหลักสูตร MBA ที่ไหนดีก็ต้องเตรียมวางแผนค่าใช้จ่ายให้เพียงพอด้วย
4. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุลของคุณในเอกสาร ควรยื่นสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ พร้อมใบแปลด้วย จำนวน 1 ชุด
5. ผลตรวจเอ็กซเรย์จาก IOM อายุไม่เกิน 6 เดือน หากตรวจผ่านแล้วเราจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อใช้แนบกับเอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ (แต่ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการเอ็กซเรย์ หรือต้องตรวจเพิ่มอาจจะใช้เวลาอีก 8 สัปดาห์ครับ) อย่าลืมเตรียมค่าตรวจประมาณ 3,800 บาทด้วยนะ
6. รูปถ่าย ผู้ที่ขอวีซ่านักเรียนอังกฤษจะต้องเตรียมรูปถ่ายเป็นรูปสี ฉากหลังสีขาว สีเทาอ่อน หรือสีครีม เห็นใบหน้าชัดเจน มีขนาด 35x45 มม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
7. บัตรประชาชน ให้เตรียมบัตรประชาชน พร้อมสำเนาเผื่อไว้ด้วยนะครับ 
8. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) สำเนาหน้าแรกพาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน จำนวน 2 ชุด และสำเนาพาสปอร์ตเล่มเก่าหน้าแรก (ถ้ามี) รวมถึงสำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าด้วย
9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า เราสามารถชำระวีซ่าผ่านออนไลน์ด้วยบัตรเคดิต โดยชำระเงินเป็นดอลลาร์เท่านั้น มีอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ $335 ทั้งนี้ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถเช็กกับทางศูนย์ยื่นคำร้องอีกครั้งได้เลยครับ
10. ค่าธรรมเนียมด้านสุขภาพ (Immigration Health Surcharge) หากผู้ที่ต้องการสมัครวีซ่าประเภท Tier-4 Student ที่มีระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป ต้องจ่ายค่าบริการด้านสุขภาพภายในราชอาณาจักร เมื่อยามเจ็บป่วยหรือไม่สบายก็สามารถใช้บริการทางแพทย์ผ่านโรงพยาบาลศูนย์ประจำท้องถิ่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถึงอย่างไรก็อาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับการซื้อ Student Care Insurance นะครับ เพราะจะเพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพ หรือบางแผนก็มีความคุ้มครองกระเป๋าเดินทางสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงผู้ป่วยเยี่ยมไข้ ประกันก็ช่วยดูแลจนกรมธรรม์สิ้นสุด

สถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนอังกฤษ

เอกสารขอวีซ่าอังกฤษ
หากคุณเตรียมเอกสารทุกอย่างเรียบร้อย สามารถยื่นเอกสารขอวีซ่าอังกฤษได้ที่ วีเอฟเอส โกลบอล (VFS Global) อาคาร Trendy Office ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ได้เลยนะครับ เป็นการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรแบบทางการ มีหน้าที่ดูแลเรื่องการขอวีซ่า เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ และค่าธรรมเนียมเพื่อขอวีซ่า รวมถึงส่งหนังสือเดินทางให้กับผู้ร้องคำขอด้วย โดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ส่วนเวลาการยื่นคำร้องสามารถยื่นได้ในเวลา 8.00 น. -15.00 น. ครับ
*** แต่ขอย้ำก่อนว่า การขอวีซ่านักเรียนอังกฤษจะไม่ยื่นคำขอที่สถานทูตอังกฤษได้โดยตรง ต้องมายื่นคำร้องขอกับ VFS เท่านั้น
เป็นยังไงบ้างครับ พร้อมขอวีซ่าเรียนต่ออังกฤษกันแล้วหรือยัง เพียงแค่คุณเตรียมเอกสารขอวีซ่าอังกฤษ และติดต่อศูนย์ตามวันเวลาที่สะดวก แล้วชำระค่าธรรมเนียม ก็รอวันนัดหมายได้เลยครับ รับรองว่าการขอวีซ่าครั้งนี้จะต้องราบรื่นอย่างแน่นอน แต่ที่สำคัญเราอย่าลืมเช็กการขอวีซ่านักเรียนอังกฤษทุกครั้งด้วย เพราะข้อมูลอาจจะมีการอัพเดทหรือเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
สุดท้ายแล้ว Frank.co.th ขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนโชคดีนะ!
แหล่งข้อมูล :

  • enlistgroup.com
  • ccsc.co.th
  • pantip.com/topic/37655896

 
ประกันเรียนต่อต่างประเทศ

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.