Bolttech Insurance Broker
LinePhone

เอกสารโอนรถยนต์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

หากใครที่กำลังจะซื้อขายรถยนต์มืองสอง หรือซื้อขายรถตัวเอง แน่นอนว่าจะต้องมีการโอนรถยนต์หรือโอนกรรมสิทธิ์เกี่ยวข้องอยู่แล้ว เพราะถือเป็นการเปลี่ยนชื่อเจ้าของรถคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ซึ่งการโอนรถที่ถูกต้องจะต้องไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก พร้อมเตรียมเอกสารโอนรถตามนี้ รับรองว่ายื่นผ่านฉลุยแน่นอน

การโอนรถยนต์ คืออะไร

เอกสารโอนรถยนต์

คำว่า “การโอนรถยนต์” หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์เจ้าของรถคันเก่าไปยังเจ้าของคนใหม่  ไม่ว่าจะเป็นการโอนรถยนต์มือสอง หรือเป็นมรดกตกทอด จะต้องทำตามขั้นตอนการโอนรถยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

แต่ถ้ากรณีผู้ซื้อขายรถไม่สะดวกมาติดต่อยื่นเรื่องโอนรถ ก็สามารถทำการ “โอนรถลอย” ให้กับผู้ซื้อได้เช่นกัน ซึ่งการโอนรถลอยจะต่างกับการโอนรถทั่วไป คือผู้ซื้อขายจะต้องเซ็นสัญญาการโอนบนเอกสาร หากมิได้มาดำเนินการที่กรมขนส่งทางบกด้วยตัวเอง

เอกสารที่ใช้ในการโอนรถยนต์ มีอะไรบ้าง

เอกสารโอนรถยนต์

ทั้งนี้เอกสารโอนรถจะต้องเตรียมข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อนำมายื่นดำเนินการที่กรมขนส่งทางบก โดยมีเอกสารดังต่อไปนี้

 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
 • สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
 • แบบคำขอโอนและรับโอน จะต้องกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
 • หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

เอกสารโอนรถยนต์

หมายเหตุ : จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์ (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ) และการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

ค่าใช้จ่ายการโอนรถยนต์

เมื่อเราเตรียมเอกสารการโอนรถเรียบร้อยแล้ว ลองมาเช็กค่าธรรมเนียมในการโอนรถยนต์กันบ้างว่า จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนรถเท่าไหร่บ้าง

เอกสารโอนรถยนต์

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมโอน 100 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ 500 บาทต่อราคาประเมินรถทุก 100,000 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์ก็จะเท่ากับ 1,000 บาท
 • ค่าป้ายทะเบียน 200 บาท (กรณีที่ต้องการจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถ)
 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 บาท (กรณีเล่มทะเบียนขาด เก่า หรือ ชำรุด)

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ การโอนรถเราจะต้องเตรียมเอกสารสำคัญ เพื่อจะดำเนินการยื่นเรื่องขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หากเราจัดเตรียมเอกสารโอนรถให้ถูกต้องและครบถ้วน จะช่วยไม่ให้คุณเสียเวลา และดำเนินเรื่องได้เร็วมากขึ้น 

พอหลังจากทำการโอนรถยนต์เรียบร้อยเเล้ว เพื่อนๆ อย่าลืมเข้ามาเปรียบเทียบเบี้ยประกันรถยนต์กับ bolttech.co.th ด้วยนะ เรามีแผนคุ้มครองให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ประกันรถยนต์ชั้น 1 , ประกันรถยนต์ 2+ และประกันรถยนต์ชั้น 3/3+ ก็มีให้เลือกครบ จบทุกความคุ้มครอง และจ่ายผ่านออนไลน์ได้ทันที

CTA ประกันรถยนต์

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.