Bolttech Insurance Broker
LinePhone

เที่ยวบินดีเลย์ ได้รับชดเชยอะไรบ้าง?

การล่าช้าของเที่ยวบิน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด และอยู่เหนือการควบคุมของเรา ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้มันนี้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะสามารถทำให้วันหยุด หรือการเดินทางของคุณกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดี เมื่อเกิดเหตุการณ์เที่ยวบินล่าช้าขึ้นมาอาจทำให้หลายคนไม่พอใจ และรู้สึกผิดหวังเพราะตั้งใจจะเดินทางไปยังสถานที่จุดหมายปลายทางให้ทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวไปทำงานหรือไปธุระส่วนตัวนั้น ทุกคนได้วางแพลนสำหรับทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์เที่ยวบินดีเลย์ ควรปฏิบัติดังนี้

1. โทรหา Call Center หรือติดต่อกับทางเคาท์เตอร์สนามบินเพื่อขอรับเอกสารรับรองเที่ยวบินดีเลย์ ให้สายการบินระบุหมายเหตุอย่างชัดเจน

2. ถ่ายภาพ เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้

3. คำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เราเสียไปจากการจองเที่ยวบิน

4. ขอรับการเคลมค่าโดยสาร

  • สายการบินต่างประเทศ ร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ airhelp.com
  • สายการบินในประเทศ ร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://portal.caat.or.th/complaint/ หรือโทรแจ้งได้ที่กองคุ้มครองสิทธิ์ 02-568-8815, 02-535-1294

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ เที่ยวบินดีเลย์จากสายการบินในประเทศ ทางกระทรวงการคมนาคมจึงได้กำหนดให้มีการชดเชยให้กับผู้โดยสาร เพื่อประโยชน์สำหรับผู้โดยสาร ดังนี้

กรณีที่เที่ยวบินดีเลย์ 2-3 ชั่วโมง 

1. ได้รับบริการทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม

2. ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารจากสายการบิน

3. ได้รับการคืนเงินค่าโดยสารถ้าหากว่าผู้โดยสารไม่ต้องการเดินทางในเที่ยวบินนี้แล้ว

กรณีที่เที่ยวบินดีเลย์ 3-5 ชั่วโมง

1. ได้รับบริการทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม

2. ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารจากสายการบิน

3. ได้รับการชดเชยตามที่ผู้โดยสารเลือกว่าจะให้คืนเงินค่าโดยสาร หรือชดเชยการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือชดเชยหากผู้โดยสารต้องการเดินทางด้วยขนส่งอื่น 

4. ได้รับเงินชดเชย 600 บาท แต่จะถูกยกเว้นในกรณีที่สายการบินพิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินดีเลย์เพราะเหตุสุดวิสัย

กรณีที่เที่ยวบินดีเลย์ 6 ชั่วโมงขึ้นไป

1. ได้รับบริการทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม

2. ได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารจากสายการบิน

3. ได้รับการชดเชยตามที่ผู้โดยสารเลือกได้เช่น เลือกคืนเงินค่าโดยสาร ชดเชยการเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือ ชดเชยหากผู้โดยสารต้องการเดินทางด้วยขนส่งอื่น 

4. ได้รับเงินชดเชย 1,200 บาท แต่จะถูกยกเว้นในกรณีที่สายการบินพิสูจน์ได้ว่าเที่ยวบินดีเลย์เพราะเหตุสุดวิสัย หรือสายการบินแจ้งยกเลิกเที่ยวบินอย่างน้อย 3 วันก่อนการเดินทาง หรือสายการบินเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง จากเวลาเดิม

5. ได้รับบริการเรื่องห้องพัก การรับส่งระหว่างโรงแรม และสนามบินฟรี

*ทั้งนี้จะได้รับเฉพาะผู้โดยสารที่ไม่ได้รับการแจ้งล่วงหน้าจากสายการบิน และได้เดินทางมาถึงสนามบินแล้ว

ถึงเราไม่อยากให้เที่ยวบินดีเลย์เกิดขึ้น แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ขอให้รู้ว่าเราจะมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยตามข้อข้างต้นที่ได้กล่าวมา หรือ ถ้าคุณ ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ ช่วยเพิ่มความอุ่นใจมากขึ้น เพราะประกันเดินทางต่างประเทศ มีแผนชดเชยเที่ยวบินล่าช้า คุ้มครองกระเป๋าเดินทางล่าช้าหรือสูญหาย มีให้เลือกทั้งประกันเดินทางรายเที่ยวและรายปี เปรียบเทียบแผนเองได้ จากหลายบริษัทประกันชั้นนำ รู้ราคาทันที พร้อมรับกรมธรรม์ออนไลน์ นำไปยื่นขอวีซ่าได้เลย

Proudfah

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.