Bolttech Insurance Broker
LinePhone

ช้อปดีมีคืน 2567 ลดหย่อนภาษี สูงสุด 50,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2567 หรือ ช้อปช่วยชาติ เป็นมาตรการของรัฐบาล ที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจคล่องตัวมากขึ้น สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษี บุคคลธรรมดา ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท (ตามจำนวนที่จ่ายจริง) ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2567 เฉพาะที่ได้รับ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt เท่านั้น

โครงการช้อปดีมีคืน 2567 คืออะไร?

ช้อปดีมีคืน 2567

ช้อปดีมีคืน คือ มาตรการของรัฐบาล ที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ  เพื่อให้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี นำค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับซื้อสินค้าหรือบริการ ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

Easy E-Receipt คืออะไร?

ช้อปดีมีคืน 2567

เป็นการสนับสนุนการบริโภคในประเทศ ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) รวมถึงช่วยส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษี และใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เงื่อนไขผู้ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ซื้อไม่เสียสิทธ์ในการทำ Easy E-Receipt 

 1. ใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ และอยู่ในใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ใบกำกับภาษี/ใบรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้) 
 2. วันที่ในใบกำกับภาษีและวันที่ลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่โครงการกำหนด
 3. นำส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรก่อนวันที่ 15 ของรอบเดือนภาษีเท่านั้น

** กรณีออกใหม่ทดแทนใบเดิม วันที่ออกใหม่ทดแทน ต้องอยู่ภายในระยะเวลาโครงการกำหนด ** 

** เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด **

มาตรการลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2567

 • โครงการ Easy E-Receipt ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษี  
 • ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
 • ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร  
 • มูลค่าสูงสุดถึง 50,000 บาท สามารถนำ e-Tax หรือ e-Receipt นำมาลดหย่อนภาษี 2567 ช้อปดีมีคืน
 • โดยเป็นสินค้าและบริการที่ซื้อในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ช้อปดีมีคืน 2567 ท่องเที่ยวก็ได้สิทธิลดหย่อนภาษี

ช้อปดีมีคืน 2567

เอาใจสายเที่ยว ช้อปดีมีคืน 2567 สามารถใช้ สิทธิลดหย่อนภาษี ยื่นภาษีออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายกลุ่มท่องเที่ยวได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุด 50,000 บาท เช่น ค่าโรงแรม ที่พัก รถนำเที่ยว ค่าไกด์นำเที่ยว ค่าแพ็กเกจทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน  เมื่อใช้จ่ายในช่วงเวลามาตรการช้อปดีมีคืน และจ่ายให้กับผู้ประกอบการที่สามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ทั้งหมด 

กลุ่มสินค้าหรือบริการ เข้าร่วมรายการลดหย่อนภาษี ที่ผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยจะต้องเป็นสินค้าหรือบริการภายในประเทศไทยเท่านั้น เช่น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสินค้ากลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ค่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ค่าซ่อมรถ ค่ายารักษาโรคและอาหารเสริม

สินค้าและบริการ ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 • หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  
 • ค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ อาหาร เครื่องดื่ม ผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ และเครื่องประดับตกแต่ง ตลอดจนสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาและอาหาร 

สินค้าและบริการ ที่ไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 

 • สุรา เบียร์ และไวน์  
 • ยาสูบ  
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ  
 • น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ  
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ก็ตาม  
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วม e-Tax Invoice ที่ไหน 

ดูได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ที่ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/news/announcedetail#top  

โดยกดไปที่เมนู “ผู้ได้รับอนุมัติ” ซึ่งจะแสดงรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้จัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีร้านค้าที่เข้าร่วม e-Tax Invoice by Time Stamp สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรหรือที่ https://www.rd.go.th/27659.html โดยกดไปที่เมนู รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ 

หากใครมีแพลนจะไปเที่ยว สามารถใช้ช้อปดีมีคืน สิทธิลดหย่อนภาษี 2567 ในกลุ่มท่องเที่ยวได้เลย แต่เป็นสินค้าและบริการที่อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก ค่าโรงแรม รถนำเที่ยว ค่าไกด์นำเที่ยว ค่าแพ็กเกจทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน โดยต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้  นำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท (รวมใบเสร็จหลายใบได้) โดยเป็นสินค้าและบริการที่ซื้อในช่วงวันที่ 1 มกราคม 15 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น!!

ประกันเดินทาง

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.