Bolttech Insurance Broker
LinePhone

รถชนไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองไหม?

อุบัติเหตุบนท้องถนน ถือเป็นเรื่องที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยๆ นอกจากทำให้คุณต้องเสียเวลาแล้ว อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บและหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้ แน่นอนว่า พ.ร.บ.รถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ได้บาดเจ็บอันเนื่องมาจากรถ สามารถเบิกค่ารักษาจากพ.ร.บ. ได้ตามความคุ้มครองที่กำหนด 

แต่ในทางกลับกัน หากเกิดรถชนแบบไม่มีคู่กรณี รถโดนชนแล้วหนี พรบ.รถยนต์จะให้ความคุ้มครองหรือไม่ เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไหม?? วันนี้เพนกวิน bolttech.co.th กูรูประกันภัยออนไลน์ มีคำตอบมาเฉลย

พ.ร.บ.รถยนต์ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลได้ทุกกรณี

รถชนไม่มีคู่กรณี-พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองไหม

รถชนแบบมีคู่กรณี หรือไม่มีคู่กรณี ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.รถยนต์ ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากรถ 

สมมติว่า นายเอ ขับรถชนต้นไม้และได้รับบาดเจ็บ ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี สามารถเคลมค่ารักษาจากพ.ร.บ.ได้ และหากนายเอเดินทางมาพร้อมกับนายบีที่เป็นผู้โดยสารบนรถ นายบีจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเช่นกัน

หมายเหตุ: ผู้ประสบภัยสามารถยื่นเรื่องขอเบิก พ.ร.บ. ภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกิดเหตุ

โดยความคุ้มครองพ.ร.บ.เบื้องต้นมีดังนี้

 • กรณีบาดเจ็บ เบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน 
 • กรณีเสียชีวิต หรือ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชย 35,000 บาทต่อคน 
 • กรณีเสียชีวิตหลังจากรักษาพยาบาล จะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท และค่าปลงศพอีกจำนวน 35,000 บาท รวมแล้วเป็นเงินไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน

รถชนไม่มีคู่กรณี พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองไหม

รถโดนชนแบบไม่มีคู่กรณี เตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

1. เบิกค่ารักษาพยาบาล เอกสารได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติสามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัยแทนได้เช่นกัน) 
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ย้ำว่าต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น)

2. กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร เอกสารได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวต่างชาติสามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้ที่สามารถพิสูจน์ตัวตนผู้ประสบภัยแทนได้ เหมือนกับการเบิกค่ารักษาพยาบาล) 
 • ใบรับรองแพทย์ และหนังสือรับรองคนพิการ 
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือสามารถใช้หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แทนได้

3. กรณีเสียชีวิต เอกสารได้แก่

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต 
 • ใบมรณบัตร 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทโดยธรรม และสำเนาทะเบียนบ้านของทายาทโดยธรรม 
 • สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

ขอย้ำ! พ.ร.บ.ไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินในส่วนของรถ

รถชนไม่มีคู่กรณี-พ.ร.บ.รถยนต์คุ้มครองไหม

พ.ร.บ.รถยนตให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย ของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกเท่านั้น ย้ำว่าไม่ได้คุ้มครองทรัพย์สินในส่วนความเสียหายของตัวรถ หากคุณต้องการซื้อความคุ้มครองในส่วนของรถ ต้องซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพิ่มเติม เช่น ประกันรถยนต์ชั้น 1 ประกันรถยนต์ชั้น 2 และประกันรถยนต์ชั้น 3+ เพื่อคุ้มครองรถของคุณเมื่อเกิดอบุติเหตุ รวมถึงรถของคู่กรณี นอกจากนี้ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถเบิกค่ารักษาเพิ่มเติมจากพ.ร.บ.ได้เช่นกัน

ขับรถเที่ยวอุ่นใจ เซฟเงินในกระเป๋า!! ซื้อพ.ร.บ.รถยนต์ กับ bottech.co.th คุ้มครองค่ารักษาเมื่อบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบนท้องถนน นำไปต่อภาษีรถประจำปีได้ ซื้อผ่านออนไลน์ พร้อมรับกรมธรรม์ทันที

พรบรถยนต์

Sleeping Blogger

Content Writer ผู้ที่รักงานเขียนเป็นชีวิตจิตใจ ชอบเล่าเรื่อง แชร์ความรู้ใหม่ๆ หรือไอเดียง่ายๆ ที่เป็นสไตล์ของตัวเอง อยากให้เพื่อนๆ สนุกไปด้วยกัน!

เชื่อมต่อ กับพวกเรา

รับข่าวสารล่าสุดและข้อเสนอโดยติดตามเราในช่องโปรดของคุณ
LineFacebook
Bolttech
บริษัท โบลท์เทค อินชัวร์นส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ใบอนุญาตินายหน้าประกันภัยหมายเลข
00017/2559
หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล
0105559056161
รับรองความปลอดภัย และ อยู่ภายใต้ความควบคุม ของ
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
Security & Compliances
GeoTrustDBDOffice of Insurance Commission
bolttech © 2021 All Rights Reserved.